งาน : บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น    (อ่าน 853)


บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น


ที่อยู่ : 177/98 หมู่ที่ 17 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-002100-1850, 1851
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : hr27@homepro.co.thตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขาย
อัตรา : 3
เงินเดือน : 17700
เพศ : ชาย
อายุ : 28 - 35
การศึกษา : การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านบริการค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
ความรู้/ทักษะ/คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า
อัตราเงินเดือน
เงินเดือน เดือนละ 17,700 บาท/เดือน
ค่าครองชีพ เดือนละ 500 บาท/เดือน
ค่าประจำสาขา เดือนละ 400 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยขยัน เดือนละ 400 บาท/เดือน
ทำงานเสาร์ /อาทิตย์ / นักขัตฤษ์ ได้เพิ่มวันละ 60 บาท
งานที่รับผิดชอบประจำ
1. ร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชา รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นแผนงานของฝ่าย
2. ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า การจัดเรียงตามชั้นวางและสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อยสวยงาม ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การขายสินค้าและให้บริการลูกค้า การให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน หรือตอบคำถามเมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หรือมาสอบถามโดยตรง
4. ตรวจสอบรายการสินค้าและยอดคงเหลือใน RPL Report แต่ละรายการ ระบุรายการที่ควรสั่งซื้อเพิ่มในแต่ละรอบเวลาที่กำหนด หรือเขียนใบสั่งซื้อนอกรายการที่ระบุกรณีสินค้าหมด หรือลูกค้าต้องการจำนวนมากส่งผู้บังคับบัญชา
5. ควบคุมดูแลการรับสินค้าที่สั่งซื้อประจำวัน ตรวจสอบและเซ็นรับสินค้าในใบรับสินค้า (GR Slip) และดูแลการนำสินค้าเข้าจัดเก็บในพื้นที่ของแผนกให้เรียบร้อย
6. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสินค้าและเอกสารจากลูกค้าและพิจารณารับเปลี่ยน คืนสินค้าตาม เงื่อนไขที่กำหนด
7. ตรวจความเรียบร้อยประจำวัน ช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอแนวทางแก้ไข
8. ควบคุมดูแลการเปลี่ยนป้ายราคาสินค้า รับแจ้งรายการปรับเปลี่ยนราคาจากฝ่ายจัดซื้อ เบิกป้ายราคาและดูแลการเปลี่ยนป้ายราคาให้ถูกต้อง
9. ตรวจสอบยอดขายประจำวันและแต่ละสัปดาห์จากเลขานุการผู้จัดการสาขา เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เสนอความเห็น แนวทางในการกระตุ้นยอดขาย หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ดูแลพื้นที่จัดเก็บสต็อกสินค้าของแผนกให้เป็นระเบียบ และเกิดความปลอดภัย
สวัสดิการ :
- เงินรางวัลประจำปี
- เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
- เงินช่วยเหลือในการจัดงานมงคลสมรส
- ของเยี่ยมพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันลากิจ
- ประกันสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
➡ สนใจติดต่อกรอกใบสมัคร ได้วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
👉 หรือส่ง resume มาที่ hr27@homepro.co.th
➡ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม(คุณแมว , คุณอิ๋ว043-002100-1850-1851
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตรา : 3
เงินเดือน : 10
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35
การศึกษา : ม.6 , ปวช. , ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านบริการค้าปลีกจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้/ทักษะ/คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า
อัตราเงินเดือน
เงินเดือน เดือนละ 10,100 บาท/เดือน
ค่าครองชีพ เดือนละ 500 บาท/เดือน
ค่าประจำสาขา เดือนละ 250 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยขยัน เดือนละ 400 บาท/เดือน
ทำงานเสาร์ /อาทิตย์ / นักขัตฤษ์ ได้เพิ่มวันละ 60 บาท

งานที่รับผิดชอบประจำ
1. ร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชาประจำวัน รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ สินค้าใหม่ วิธีการใช้งาน รวมทั้งรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับชี้แจงให้กับลูกค้า
2. เขียนใบเบิก และลำเลียงสินค้านำมาจัดเรียงบนชั้นวางและ Top Stock ให้สวยงาม เป็นระเบียบ รวมทั้งทำความสะอาดสินค้าและพื้นที่ทางเดิน
3. ต้อนรับ อธิบายรายละเอียดสินค้า วิธีการใช้งาน รวมทั้งตอบคำถามและให้คำแนะนำในการเลือกรายการสินค้า รุ่น แบบที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
4. ปิดการขายโดยรับคำสั่งซื้อ จัดเตรียมสินค้า โดยบรรจุหีบห่อเตรียมให้ลูกค้ากรณีลูกค้ารับกลับเอง หรือประสานงานในการจัดส่งสินค้าไปยังบ้านของลูกค้า
5. ดูแลสินค้าในพื้นที่ขายให้อยู่ในสภาพดี ซ่อมแซมวัสดุ หีบห่อ ให้เรียบร้อย สวยงาม หรือดำเนินการคืนสินค้าที่เสียหาย โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ
6. ตรวจสอบรายการสินค้าและสต็อคแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือเขียนใบสั่งซื้อ สำหรับรายการสินค้าที่ใกล้หมดส่งผู้บังคับบัญชา
7. ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยน คืน ซ่อม ร่วมกับพนักงานตรวจสอบสินค้าและติดต่อลูกค้าในการ ติดตาม และแจ้งให้มารับสินค้ากลับคืน
8. ประสานงานกับแผนกตรวจนับสินค้า ตรวจสอบรายการสินค้าที่รับเข้าตาม GR Slip เซ็นรับและจัดเก็บในสต็อคให้เรียบร้อย เช็คสต๊อคสินค้าทุกรายการตามที่ได้รับมอบหมาย
เปลี่ยนป้ายราคาสินค้าตามรายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา เบิกป้ายราคาใหม่นำมาติดที่สินค้ากรณีป้ายชำรุดสูญหาย
สวัสดิการ :
- เงินรางวัลประจำปี
- เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
- เงินช่วยเหลือในการจัดงานมงคลสมรส
- ของเยี่ยมพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันลากิจ
- ประกันสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน


11 มีนาคม 61 11:34:22
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.