งาน : ห้างหุ่นส่วน เคเอส คอนกรีต ขอนแก่น จำกัด    (อ่าน 296)


ห้างหุ่นส่วน เคเอส คอนกรีต ขอนแก่น จำกัด

เป็นสถาณประกรอบการเกี่ยวกับแพล้นปูนทำคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้างที่อยู่ : 469 หมู่ที่2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 061-0319966 - 063-0238844
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานขาย ( เซล )
อัตรา : 3
เงินเดือน : มีเงินเดือน+ค่าคอมมิชั่น+ค่านำ้มันรถยนต์+ค่าโทรศัพ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-40
การศึกษา : ม.3ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ: มีใจรักงานบริการ
:แก้ไขปัณหาเฉพราะหน้าได้ดี
:มีความกระตือรือร้นในงาน
:มีความขยันอดทนต่องาน
:สามาถรขับรถยนต์ได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


13 กุมภาพันธ์ 61 15:56:27
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.