งาน : บริษัท ราชามอเตอร์ขอนแก่น จำกัด    (อ่าน 752)บริษัท ราชามอเตอร์ขอนแก่น จำกัด


ที่อยู่ : 3/3-7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-241800 ต่อ 190
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : hondakk_au@hotmail.comตำแหน่ง : พนักงานอะไหล่
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.บุคลิกภาพดี
2.มีใจรักทางด้านงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
ตำแหน่ง : พนักงานที่ปรึกษาการบริการ
อัตรา : 5
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.บุคลิกภาพดี
2.มีใจรักทางด้านงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ตำแหน่ง : พนักงานที่ปรึกษาการขาย
อัตรา : 5
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช.-ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.บุคลิกภาพดี
2.มีใจรักทางด้านงานบริการ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ตำแหน่ง : พนักงานช่างยนต์
อัตรา : 5
เงินเดือน : -
เพศ : ชาย
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1,วุฒิการศึกษา ปวช,-ปวส,สาขาช่างยนต์
2.บุคลิกภาพดี
3.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
อัตรา : 3
เงินเดือน : -
เพศ : หญิง
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.บุคลิกภาพดี
2.สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้
3.,มีประสบการณ์ด้านการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


11 มกราคม 61 11:56:15
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.