หน่วยงาน/องค์กร ตำแหน่ง วันที่ลงประกาศ ดู
บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
Sale Representative , ธุรการงานขาย 5 สิงหาคม 63
21:44:09
94
โรงแรม โรแมนติคขอนแก่น
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
กุ๊ก , ผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานล้างจาน , พนักงานขาย 5 สิงหาคม 63
21:43:34
60
บริษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ตาก
พนักงานบัญชี 5 สิงหาคม 63
18:45:23
113
สำนักงาน นิติบูรพา ทนายความและธุรกิจ
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
ทนายความฝึกหัด 5 สิงหาคม 63
15:29:12
52
บริษัท เอ็มจี ขอนแก่น จำกัด
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
ผู้จัดการฝ่ายขาย , ที่ปรึกษาการขาย , พนักงานบัญชี-การเงิน , ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ , ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการ , แม่บ้าน 5 สิงหาคม 63
15:09:14
104
บริษัท เบเน็ตตา จำกัด
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
พนักงานคลังสินค้า , พนักงานจัดซื้อ , พนักงานบัญชีและการเงิน , Content Marketing , แม่บ้าน 5 สิงหาคม 63
14:59:39
162
บริษัท มีให้กรุ๊ป จำกัด
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
AE (Account Executive) 5 สิงหาคม 63
14:29:01
74