หน่วยงาน/องค์กร ตำแหน่ง วันที่ลงประกาศ ดู
บริษัท จีโอดี วัน จำกัด
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 มิถุนายน 63
19:31:00
109
บริษัท ออโตโพลิส จำกัด
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ , ผู้จัดการฝ่ายขาย , พนักงานบัญชี-การเงิน 1 มิถุนายน 63
19:17:50
346
บริษัท นครพลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
วิศวกรคุมงาน 1 มิถุนายน 63
19:06:34
68
ชิวปัง เทรดดิ้ง
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการตลาด 1 มิถุนายน 63
17:32:32
68
บ้านเสริมสุข ขอนแก่น
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
พนักงานขาย , โฟร์แมน 1 มิถุนายน 63
17:14:03
114
บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (สาขา ศรีจันทร์)
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
พนักงานจัดซื้อ 1 มิถุนายน 63
17:03:45
206
โรงแรมนาดี10
เอกชน/บริษัท/ร้านค้า ขอนแก่น
ช่างไฟฟ้า 1 มิถุนายน 63
16:58:12
57