มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

รายละเอียดการสมัครงาน ilp.kku.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

 

 

 

รายละเอียดการสมัครงาน ilp.kku.ac.th.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพสต์โดย
KKL News