1.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล2.พนักงานขายหน้าร้าน3.พนักงานธุรการจัดซื้อ4.พนักงานจัดซื้อ

1.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล2.พนักงานขายหน้าร้าน3.พนักงานธุรการจัดซื้อ4.พนักงานจัดซื้อ

1.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล2.พนักงานขายหน้าร้าน3.พนักงานธุรการจัดซื้อ4.พนักงานจัดซื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal_kknt@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
1.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล2.ผู้จัดการร้าน สาขา มข.3.พนักงานขายหน้าร้าน(ชาย)4.พนักงานขายประจำสาขา มข.5.พนักงานขาย(เซลล์เอกชน)6.พนักงานขาย(ราชการ)

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจร ทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเป็นผู้นำและสามารถรับผิดชอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถวางแผนจัดสรรบุคคลเข้าทำงานกับบริษัท ชอบความท้าทายในการทำงานด้านการบริหาร จัดหากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลในบริษัทได้

 

 

ช่องทางการติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร.043-042599 ,043-466000 ต่อ 501 หรือ โทร.085-6819286
E-mail : personal_kknt@hotmal.com
 สำนักงานใหญ่บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด
(ตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal_kknt@hotmail.com

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเ

human-resources
โพสต์โดย
human-resources