งาน : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) รับพนักงานทำงานที่ขอนแก่นหลายตำแหน่ง    (อ่าน 13,733)


บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) รับพนักงานทำงานที่ขอนแก่นหลายตำแหน่ง
Simat Technologies Public Co., Ltd.
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet ความเร็วแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่ายภายใต้ชื่อ Sinet ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps.
 
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้า และพัฒนาระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ โดยยึดหลักธรรมภิบาลและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 
1. Direct Sale  ( พนักงานขาย )  จำนวน 7 คน 
Direct Sales (ขายสัญญานอินเตอร์เน็ต)(ประจำขอนแก่น)
รายละเอียดงาน
7  ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 10,000+++ รายได้รวม 15,000 – 30,000 บาท
วันหยุด : ทำงาน 6 วัน หยุด 1วัน  หยุดวันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09.30 น. ถึง 18.30 น.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้
-ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้(ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต)
 
2. Sales Shop   (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน
2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000
 
3. ช่างไฟฟ้า  (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน
2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000
วันหยุด : ทำงาน 6 วัน หยุด 1วัน
เวลาทำงาน : 08.30 น. ถึง 17.30 น .
 
 
4.ตำแหน่ง : Core Network Support. จำนวน 1 คน
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08.30 น. ถึง 17.30 น .
 
 
5..ตำแหน่ง : Manager Network Operation Center  ( 1 คน )
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08.30 น. ถึง 17.30 น .
 
7.ตำแหน่ง : Technician Maintenance   ( จำนวนมาก )
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08.30 น. ถึง 17.30 น .
 
 
สวัสดิการ
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนพิเศษ
สวัสดิการอื่นๆ
-ค่าคอมมิสชั่น
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-ค่าล่วงเวลา
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุ
-ค่าน้ำมัน
-ค่าเดินทาง
ข้อมูลติดต่อ
**ติดต่อ (สาขาขอนแก่น) โทร. 098-2492556 คุณมุก ,  091-5156515 คุณสืบพงศ์
  E-Mail:waranya.p@simat.co.th**


ที่อยู่ : เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : คุณมุก 098-2492556 , คุณสืบพงษ์ 089-7828828
เว็บไซต์ : -
อีเมล : waranya.p@simat.co.thตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


9 ตุลาคม 60 10:10:21
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.