งาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    (อ่าน 4,469)


วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถานศึกษาที่อยู่ : 1/1 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-236538
เว็บไซต์ : http://www.kvc.ac.th
อีเมล : personnel.kvc@gmail.comตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป (สาขาตามที่กำหนด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร / หลักฐานการสมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
สาขาคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์กราฟิก / หรือใกล้เคียง
2. สัญชาติไทย
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. ใบรับรองแพทย์
8. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
9. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการควบคุมระบบเสียง ถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ
และสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อเพื่องานนำเสนอขั้นสูงในระบบมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น เป็นต้นไป

- ประกาศผลสอบ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00น.

- รายงานตัว วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30น.


18 มิถุนายน 60 13:57:22
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.