งาน : หจก. ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง    (อ่าน 6,607)


หจก. ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

หจก. ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 
ที่ตั้ง :: 82/37 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ :: 40000 
โทรศัพท์ :: 043-466317, 094-256-5557
Email :: piyapon_tnt@hotmail.com
 ติดต่อ :: ปิยะพร  อุปลีพันธุ์
 
1.      ตำแหน่ง : วิศวกร
จำนวน :  2 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
คุณสมบัติอื่นๆ :    
-    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)
-    ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ รวมถึงตรวจสอบ และทดสอบ ตลอดจนประเมินเวลาในการดำเนินการงานในแต่ละโครงการ ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อใด
-    มีประสบการณ์ด้าน Fiber Optic จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft excell 
-    สามารถทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้
-    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
-    มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

2.   ตำแหน่ง : โฟร์แมน
จำนวน :  1 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป 
วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
คุณสมบัติอื่นๆ :    
-    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)
-    มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
-    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft excell 
-    สามารถทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้
-    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
-    มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท


3.   ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคทั่วไป
จำนวน :  2 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 21 ปีขึ้นไป 
วุฒิการศึกษา : ปวช.-ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ :    
-    มีประสบการณ์ด้าน Fiber Optic จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
-    มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทที่อยู่ : 82/37 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 094-256-5557, 043-466317 ติดต่อ :: ปิยะพร อุปลีพันธุ์
เว็บไซต์ : -
อีเมล : piyapon_tnt@hotmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


14 มิถุนายน 60 16:17:26
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.