งาน : บ.พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่    (อ่าน 12,579)


บ.พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

ขายอุปกรณ์ทางการเกษตร

เพิ่มเติม
ตำแหน่ง ช่างกล้องวงจรปิด
มีประสบการณ์การทำงานระบบกล้องจะพิจรณาเป็นพิเศษ


 ที่อยู่ : 183 หมู่ที่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 088-5955610
เว็บไซต์ : www.phantaweemall.com
อีเมล : nadtarikas@phantaweemall.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ - มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี/การเงิน
- สามารถปิดงบการเงินได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ MS Office ได้
- มีทักษะในการสื่อสาร
- สามารถทำงานในภาวะกดดัน/เร่งด่วนได้
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกบัญชีได้
- ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ
- จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ

สวัสดิการ - ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำปี
- โบนัส
- เบี้ยเลี้ยง (กรณีช่วยงานต่างสาขา)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านการเกษตร,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ลักษณะงาน
1.ประสานงานภายในสาขา,ภายในบริษัท,และภายนอกบริษัท
2.จัดทำแผนงานให้ตรงตามนโยบายของผู้บริหาร
3.ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในสาขาตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้
4.วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขา
5.ดูแลการซื้อ-ขายสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ และ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านการเกษตร,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีใบขับขี่
-มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
-มีความรับผิดชอบสูง มีปฏิภานไหวพริบในการแก้ไขปัญหา


เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการอื่นๆ -เบี้ยเลี้ยง
-คอมมิสชั่น
-ประกันสังคม
-อื่นๆ
ตำแหน่ง : พนักงานขายและการตลาด
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชาย
อายุ : -
การศึกษา : วุฒิการศึกษาป.ตรี ด้านการเกษตร,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ลักษณะงาน ดูแลงานขายสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิด เช่น ปุ๋ย,สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช,เมล็ดพันธุ์,อุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน ภาคอีสาน

คุณสมบัติ -เพศชาย
-วุฒิการศึกษาป.ตรี ด้านการเกษตร,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีใบขับขี่
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
-มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการอื่นๆ -เบี้ยเลี้ยง
-คอมมิสชั่น
-ประกันสังคม
-อื่นๆ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-45
การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีใบขับประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ


1 พฤษภาคม 60 11:19:36
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.