งาน : บ.พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่    (อ่าน 27,558)


บ.พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

ขายอุปกรณ์ทางการเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน
-สามารถควบคุมดูแลทรัพย์สินบริษัท ค่าเสื่อมราคา
- ควบคุมตรวจสอบสต็อกสินค้าบริษัท

คุณสมบัติอื่นๆ
    - มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี/การเงิน
    - สามารถปิดงบการเงินได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    - สามารถใช้ MS Office ได้
    - มีทักษะในการสื่อสาร
    - สามารถทำงานในภาวะกดดัน/เร่งด่วนได้
    - ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
    
หน้าที่ความรับผิดชอบ    - บันทึกบัญชีได้
    - ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ
    - จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ
    
สวัสดิการ    - ยูนิฟอร์ม
    - ประกันสังคม
    - วันหยุดประจำปี
    - โบนัส
    - เบี้ยเลี้ยง (กรณีช่วยงานต่างสาขา)


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ
- อายุ 20-45 ปี
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีใบขับประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วุฒิปวส. ขึ้นไป - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี - มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานตลอดจนตามงานจนเสร็จสิ้น - มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ 


4. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
คุณสมบัติ
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
- มีความตั้งใจในการทำงาน

 


 ที่อยู่ : 183 หมู่ที่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 088-5955610
เว็บไซต์ : www.phantaweemall.com
อีเมล : nadtarikas@phantaweemall.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


26 มิถุนายน 60 11:39:03
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.