งาน : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด    (อ่าน 1,175)บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
จำหน่วยวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่ : 39/2 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-328600 ,086-4514587 ,086-4595712
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : lovetpp@gmail.comตำแหน่ง : พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.- ป.ตีร สาขาการบัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานสโตร์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปวช- ปวส. ทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ถ้ามีประสบการณ์เกียวกับการจัดทำเอกสาร ใบสั่งซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


20 เมษายน 60 15:44:59
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.