งาน : บะขาม บูทีค รีสอร์ท    (อ่าน 1,155)บะขาม บูทีค รีสอร์ท
Hotel Restaurant and Coffee cafe

ที่อยู่ : 165/44 ซอยประชาสโมสร 31 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0872202200
เว็บไซต์ : http://www.bakaam.com
อีเมล : contact_bakaam@yahoo.comตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 ปีขึ้น
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : พนักงานต้อนรับ
1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี
2. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
3. สามารถเดินขึ้นลงบันไดจำนวน 4 ชั้นได้
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. รักความสะอาด
6. สามารถทำงานในวันหยุดได้
7. ตรงต่อเวลา
Job Description
- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ
- ขายห้องพัก แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ตอบข้อซักถามลูกค้า
- ลงทะเบียนการเข้าพักของลูกค้า
- สำรองห้องพัก
- เก็บเงิน เช็คเอกสาร จากลูกค้า เมื่อทำการ เช็คอิน
- รับฝากข้อความต่างๆ แทนแขก ในกรณีที่แขกไม่อยู่
- สรุป และรายงานผลการทำงานในแต่ละรอบ
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ของใช้ภายในแผนก เบิกอุปกรณ์ของใช้ในแผนก
- ตรวจเซ็คกุญแจต่างๆให้ครบเสมอ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์
สามารถนำหลักฐานการสมัครงานมาขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครงานได้ทุกวันทีโรงแรม บะขาม บูทีค รีสอร์ท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0872202200 หรือ contact_bakaam@yahoo.com
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ตำแหน่ง : แม่บ้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ เพศ
2. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
3. สามารถเดินขึ้นลงบันไดจำนวน 4 ชั้นได้
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. รักความสะอาด
6. สามารถทำงานในวันหยุดได้
7. ตรงต่อเวลา
8. สามารถยกของหนักได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์
สามารถนำหลักฐานการสมัครงานมาขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครงานได้ทุกวันทีโรงแรม บะขาม บูทีค รีสอร์ท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0872202200 หรือ contact_bakaam@yahoo.com
ตำแหน่ง : พนักงานพาร์ทไทม์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : กำลังศึกษาอยู่หรือต้องการหาประสบการณ์ในการทำงาน
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ เพศ
2. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
3. สามารถเรียนรู้ และจดจำได้ดี สามารถทำเครื่องดี่มร้อนและเย็นได้
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. รักความสะอาด
6. สามารถทำงานในวันหยุดได้
7. ตรงต่อเวลา
8. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
9. หากมีบุคลิกภาพที่ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ตรงต่อเวลา
8. สามารถยกของหนักได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์
สามารถนำหลักฐานการสมัครงานมาขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครงานได้ทุกวันทีโรงแรม บะขาม บูทีค รีสอร์ท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0872202200 หรือ contact_bakaam@yahoo.com


20 เมษายน 60 13:36:59
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.