งาน : โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (อ่าน 1,776)


โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : กรวิกา โทร.082-300-6019 / วรรณิภา โทร: 091-058-2086
เว็บไซต์ : https://ckd.kku.ac.th
อีเมล : ckdnet.kku@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
อัตรา : 2
เงินเดือน : 15,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 ปริญญาตรีขึ้นไปการเงิน-บัญชี –เศรษฐศาตร์-หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงินในภาครัฐ มีความรู้ด้านระเบียบการเบิกจ่าย
1.3 มีประสบการณ์เคยทำงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.4 มีความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ส่งประวัติส่วนตัว (หัวเรื่อง สมัครตำแหน่งการเงิน) RESUME / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนา Transcript / สำเนาวุฒิการศึกษา
ได้ที่ E-mail: ckdnet.kku@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560

วัน เวลา วิธีการ และสถานที่และวิธีการคัดเลือก
** สอบข้อเขียน วัน 31 มีนาคม 2560
ห้อง 5102 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร (ตรงข้ามคณะเภสัชฯ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 น. -12.00 น.
** สอบสัมภาษณ์ 3 เมษายน 2560
ที่ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร เวลา 09.00-12.00 น.


20 มีนาคม 60 11:36:14
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.