งาน : บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด    (อ่าน 9,226)


บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 126/58-61 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-7435-8
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : mkt@riso.co.thตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


12 มีนาคม 61 14:33:56
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.