เงินฝาก 93.5 ล้าน บัญชี : มีเงิน 15.96 ล้านล้านบาท

เงินฝาก 93.5 ล้าน บัญชี : มีเงิน 15.96 ล้านล้านบาท
ปะจัน” โดย เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

เมื่อรัฐบาล มีการโยงคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิรับแจกเงินดิจิทัล หนึ่งหมื่นบาท ฟังดูดี ตาโต ข่าวในวรรค ต่อๆมา มีการลงไปในรายละเอียด เงื่อนไข ที่ถูกสปอตไลน์ ฉายสาดส่อง ถึงแหล่งที่มาของเงิน การนำมาใช้สอย ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้จริงดังปากว่าไหม เศรษฐกิจไทย วิกฤติ ฉุกเฉิน ถึงขนาด ต้องกู้มาแจก กันแล้ว รึ ?

และ อีกมากมายคำถาม พร้อมเสียงคัดค้าน ที่หนาหู พร้อมการ ดาหน้า เรียงแถว ขน ขุนพลออกมาตอบโต้ รายวัน ฟังแล้ว ชาวบ้าน อย่างพวกเรา ได้แต่ ตาปริบๆ ใช่ไหม….

หนึ่งใน เงื่อนไข ที่มาการหยิบยก คือ การเข้าไปดูเงินฝาก ในบัญชีของประชาชน หากมีเงินฝาก มากกว่าที่กำหนด เป็นอันว่า “ อด “ เพราะอาจรวยแล้ว ไม่ต้องมารับแจก งั้น กระมัง…

ยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องนี้  เรามาดู เรื่อง สถิติ เงินฝาก 10 อันดับ จังหวัด ที่มีเงินฝาก มากสุด กัน นะ…..

แบงค์ เป็นธุรกิจ รับฝากเงิน และ “เงิน “ คือ สินค้า ที่จะนำไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่นเดียวกับ การขายสินค้าประเภทอื่นๆ

ธุรกรรมของแบงค์ คือ การ นำเงินไปปล่อยกู้ ที่เราเรียกกันว่า การปล่อย “สินเชื่อ”

ส่วนต่างของ ดอกเบี้ย เงินกู้ และ ดอกเบี้ยเงินฝาก คือ “กำไร” ของแบงค์ ไงล่ะ

มาส่องดูความรวย จากเงินฝาก พบว่า  จำนวนบัญชีเงินฝาก ของทุกแบงค์รวมกัน มีจำนวน 93.5 ล้าน บัญชี และ มีเงินรวมกันราว 15.96 ล้านล้านบาท ( ล้าน สองครั้ง-พิมพ์ไม่ผิด)

จังหวัดที่มีเงินฝาก มากสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กทม., นนทบุรี,สมุทรปราการ, ชลบุรี,ปทุมธานี,เชียงใหม่,นครปฐม,สมุทรสาคร,สงขลา และ ระยอง

พบว่า ไม่มีจังหวัดในภาคอีสาน ติดอันดับของการมีเงินฝาก มากในระดับประเทศ เพราะ เป็นพื้นที่ ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยสุด แต่จำนวนประชากร มากสุด  ราว 1 ใน 3 ของประเทศ

สมการนี้ จึงไม่จำเป็น ต้องดูเงินฝาก ให้ดูจำนวน สส. มากสุด ตามจำนวนประชากร เลือกตั้ง คราวใด หากกวาดพื้นที่อีสานได้ ย่อม มีชัย… ในสภาฯ …..

บันทึกช่วยจำ : ข้อมูล เงินฝาก ณ 16 สิงหาคม 2566

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง