แจกเงิน ดี หรือ ลดภาษี ดี ?

แจกเงิน ดี หรือ ลดภาษี ดี ?
ปะจัน” โดย เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

ดุเดือด แลกหมัด ซัดกันมาหลายยกกันมาแล้ว กับ กรณีที่ “รัฐบาลเศรษฐา” ยืนกรานที่จะ แจก  ”เงินดิจิตัล” 10,000 บาท ตามที่เคยหาเสียงไว้

มิใย ที่หลายฝ่ายออกมาท้วงติง ให้ทบทวน เมื่อไม่ฟัง หัวชนฝา  อาการหนัก ยังไง้…. ยังไง ก็จะแจก เขาจึงออกโรง เรียงเบอร์มาคัดค้าน หน่วยตรวจสอบ จ้องประชิด ทำหน้าที่อย่างแข็งขัน

ทฤษฏี ทางเศรษฐศาสตร์ เคยมีระบุไว้จริงว่า แนวทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ การให้กำลังซื้อแก่ประชาชน ให้เกิดการหมุนรอบของวงจรเงิน คือ เงินหมุนไป หมุนไป ตามที่พวกเราเคยได้ยิน เรื่อง “ค่าตัวทวีทางเศรษฐกิจ” นั่นแหละ เรื่องเดียวกัน

ต่างแต่วิธีการทำ ที่อาจบิดเบี้ยว และส่งผลเสีย ติดหล่ม เสียหายต่อเนื่อง เป็นโดมิโน กระทบไปอีกหลายจุด ต่างหาก ที่หลายฝ่ายกังวลใจ

ส่งผลให้เปิด อีกแนวคิดว่า น่าจะมีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดีกว่าการแจกเงินไหม ? เพราะรัฐบาล จะใช้ “เงินกู้ ” เพื่อนำมาแจก แบบให้เปล่า โดยบอกว่า แสนจะคุ้มค่า ที่จะเกิด GDP โตเฉลี่ย ปีละ 5%

อีกแนวคิด ที่ถูกนำมาเทียบในระนาบเดียวกัน คือ “การลดภาษี” เช่น ลดภาษีในอุตสากรรม ที่เป็น เส้นเลือดใหญ่ ลดภาษีในการพัฒนาบุคลากร เพื่อกระตุ้นให้นายทุน นำเม็ดเงินออกมาหมุน อันเป็นอีกฟันเฟืองที่มาช่วยหมุนวงล้อเศรษฐกิจ มีการจ้างงาน จับจ่ายใช้สอยตามธรรมชาติ ไม่ใช่การแจกเงิน เพียง ประเดี๋ยว ประด๋าว……. จุดพลุ สว่างแว่บบ…. แล้ว จบกัน

แต่…มุม ที่ “สายใน”  เขา ถกกันเยอะมาก…. คือ การประกาศเป็นนโยบาย เมื่อยามหาเสียง เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุน  แจกเงิน…ใครๆ ก็ชอบ ชาวบ้านก็ชอบ…..

หากมองในมุมลึกลงไป แล้วบอกต่อ อีกคำว่า เป็น “เงินกู้” นะ ที่จะนำมาแจก และเป็นก้อนหนี้ของประชาชนทุกคน ที่จะต้องมีส่วนในการใช้คืน  แบบนี้ชาวบ้านจะว่าไงล่ะ ?

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง