ขอนแก่น ขานรับนโยบาย มท. เปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งจังหวัด

ขอนแก่นตั้งศูนย์ปราบผู้มีอิทธิพล

เมื่อเวลา 00.10 น.วันที่ 2 พ.ย.2566 ที่ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน เปิดปฏิบัติการการจัดระเบียบสังคมและปรามปรามผู้มีอิทธิพล จ.ขอนแก่น โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น รักษาการปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น สนธิกำลังร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฎิบัติงานพร้อมกันทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายเน้ยหนักให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 ด้านประกอบด้วยยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนันการดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้กรมการปกครองและจังหวัด ร่วมกันเร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ การติดตามและรายงานผล เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ขอนแก่น จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปราม ผู้มีอิทธิพลจังหวัดขอนแก่น ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด และจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ 26 อำเภอ เพื่อดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าวยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในทันที ทั้งยังคงมีการบูรณาการการทำงานแจ้งข้อมูลข่าวสารและประสานงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง