ขอนแก่นเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล

2229A21A-7B1D-4F7F-BA9A-301ABC6CE031

ขอนแก่นเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล เดินหน้าประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างครบถ้วน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 2566 ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น น.ส.อรวรรณ  หินตะ  แรงงานจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ขึ้นที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น  เป็นศูนย์กลางในเรื่องการให้ความช่วยเหลือกับแรงงานที่เดินทางกลับ  การวางตำแหน่ง  การฝึกทักษะฝีมือเพื่อรองรับงานใหม่  รวมทั้งการแจ้งความประสงค์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

“สำหรับแรงงานไทยในอิสราเอล โดยเฉพาะชาว จ.ขอนแก่น ที่เดินทางกลับมาประเทศไทยด้วยตนเองนั้น สามารถเดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ยื่นส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้ดำเนินการจ่ายเงินค่าเดินทางให้กับแรงงานทุกคน”

น.ส.อรวรรณ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการคือการรวบรวมข้อมูล  การสำรวจตัวเลขแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลทุกคน  ทั้งนี้เพื่อได้วางแผนการช่วยเหลือรักษาสิทธิให้กับแรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ลงทะเบียน  แรงงานที่อยู่เกินกำหนด  ที่จะต้องดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ และค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง