พุทธศาสนิกชนไทย-เทศ นับพันคนร่วมใจเดินวิ่งวันวิสาขบูชา ครั้งที่ 11

IMG_7042

พุทธศาสนิกชนไทยเทศ นับพันคนร่วมใจเดินวิ่งวันวิสาขบูชา ครั้งที่ 11 พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวในวันพระใหญ่ปีนี้

เมื่อเวลา 07.00 . วันที่ 3 มิ.. 2566 ที่ บริเวณหน้าวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง.พระลับ .เมือง .ขอนแก่น พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง พร้อมด้วย นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น และนายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ร่วมกันปล่อยขบวนนักวิ่ง ในกิจกรรมงานเดินวิ่งวันวิสาขบูชา ครั้งที่11 ซึ่งเทศบาล .พระลับ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในรุ่น 10.5 กม. และ 5 กม. โดยมีนักวิ่งและพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยนั่งวิ่งทุกคนจะได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระเถรานุเถระ ที่บริเวณจุดปล่อยตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักวิ่งเนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วย

ขณะเดียวกัน พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 พระสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน โดยนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  ให้กับคณะสงฆ์ที่ได้จัดทำขบวนรถพระพุทธนำหน้าขบวนพระภิกษุสงฆ์  ระยะทางกว่า 2 กม. ควบคู่ไปกับการแสดงกลองยาวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้าน

พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งวิสาขบูชาพัฒนาสุขภาพกายและจิต ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา และส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนรักษาศีล 5 ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และงดการดื่มการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพะมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในวันเดียวกันถือเป็นความมหัศจรรย์ของแห่งพระพุทธศาสดา เป็นที่มหัศจรรย์แก่ชาวโลก จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก ที่จะส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันด้วยสันติธรรม

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง