ขอนแก่น ผูกเสี่ยว11คู่เสี่ยวเอกเปิดงานไหม12วัน12คืน

CF6849C0-A4BF-4EAD-BF21-08C6B2860521

เปิดแล้วงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565 เชิญหมอพราหมณ์ทำพิธีผูกเสี่ยว 11 คู่เสี่ยวเอก สืบสานวัฒนธรรม ส่วนกิจกรรมจัดเต็ม 12 วัน 12 คืน ที่กินที่เที่ยวที่เดียวกัน

[ ชมคลิป ]

เมื่อเวลา 19.00 . วันที่ 29 ..2565 ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นSoft Power ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2565 โดยก่อนเริ่มพิธีเปิดงานได้มีการแสดงทางวัฒนธรรม บริเวณหน้าพระธาตุศิโรดม ภายในหมู่เฮือนโบราณ 26 หลัง จาก 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น วิถีไทบ้านขอนแก่น และเคลื่อนขบวนไปยังเวทีกลาง และมีการแสดงในพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ในชุดการแสดงเลอเลิศวิไลผ้าไหมมัดหมี่ ออนซอนวิถีเสียงลำเสียงแคน”  

โดยก่อนพิธีเปิดได้มีขบวนแห่จำลองการเคลื่อนขบวนของเจ้าเมืองขอนแก่น เดินออกจากหมู่บ้านเฮือนโบราณ โดยมีผู้ร่วมขบวนร่วม 100 คน แต่งกายแบบพื้นเมืองอีสานด้วยผ้าไหมมัดหมี่ เมื่ออกจากหมู่บ้านเดินขึ้นสู่เวที ทำการแสดงการฟ้อนรำด้วยดนตรีพื้นเมือง จากนั้นผู้ว่าราชการได้เกล่าวเปิดงาน โดยในการจัดงานครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง26 อำเภอ โดยการสร้างบ้านโบราณอีสาน นำสินค้าแต่ละอำเภอมาจำหน่ายในบ้านของอำเภอตัวเอง พร้อมจัดให้มีการแสดงของแต่ละอำเภอด้วย

นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมภายในงานยังสามารถที่เข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระธาตุศิโรดม ซึ่งเป็นการก่อสร้างโดยจำลองมาจากพระธาตุขามแก่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ จากวัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง) อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นพระพุทธรูป 9 ทิศ 9 องค์ 9 จังหวัด พระคัมภีร์ 9 บท และดินศักดิ์สิทธิ์จากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง จากประเทศอินเดียและเนปาล ประกอบพิธีปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ 9 จังหวัด เป็นสถานที่จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี ก่อนการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้จัดพิธีบวงสรวงทุกวันที่ 28 พฤศจิกายน ของทุกปี และเป็นอนุสรณ์ฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ .. 2525 ด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล

ภายหลังพิธีเปิดงานได้มีการทำพิธีผูกเสี่ยวคู่เสี่ยวเอก 11 คู่ ภายในคุ้มศิลปวัฒนธรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจับคู่เสี่ยวเอกเพื่อร่วมพิธี มีพานบายศรีที่ใหญ่โตเป็นพานหลัก ซึ่งเป็นพานบายศรีที่ชนะเลิศในการประกวดหนึ่งในกิจกรรมของงาน โดยมีหมอพราม หรือหมอสูตรขวัญ เป็นผู้นำสวดพาทำพิธี มีการรำบายศรีก่อนจะทำพิธี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานในการทำพิธีผูกเสี่ยวเอกทั้ง 11 คู่ ก่อนที่คู่เสี่ยวเอกทั้ง 11 คู่ จะร่วมกันเป่าแคนเป็นสัญลักษณ์การจัดงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565 เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลไหมฯในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 43 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2565 รวม12 วัน 12 คืน บริเวณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน โดยในปีนี้สืบสานผ่านเฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่นประเพณีผูกเสี่ยว การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อจะได้ไม่หลงลืมรากเหง้าของตัวเอง รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้ถึงวิถีชีวิตของคนอีสานและคนขอนแก่นที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม แสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรให้แก่กันและกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็นศักยภาพอันโดดเด่นเป็น Soft Power ของจังหวัดขอนแก่น ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดผ่านวัฒนธรรม สามารถนำความเป็นไทยสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลก และในงานยังมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การแสดงหมอลำการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น มีผ้าไหมนานาชาติที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชาลาว พม่า และไทย ซึ่งขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและนักชิมนักช้อปมาร่วมงานไหมนานาชาติฯตลอดทั้ง12วัน12คืน

ทั้งนี้ คำว่าเสี่ยวในความหมายของชาวอีสานนั้น หมายถึงเพื่อนรัก” “เพื่อนตายเพื่อนร่วม ชะตาชีวิต ร่วมทุกข์ร่วมสุขถือเสมือนมีชีวิตเดียวกัน คู่เสี่ยวจะติดต่อไปมาหาสู่และเกื้อกูลกันอยู่ตลอดเวลา ในอีกแง่หนึ่งคำว่าเสี่ยวเป็นภาษาไทยอีสานคนทั่วไปมัก เข้าใจว่าเพื่อนแท้ที่จริงแล้วเสี่ยวมีความหมาย ลึกซึ้งยิ่งอยู่ในตัวเองเจ้าของภาษาเท่านั้นจึงจะเข้าใจดีและ ซาบซึ้งในคำนี้ คือหมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้เพื่อนตาย ซึ่งมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน มีความผูกพันด้านจิตใจ อันละเอียดอ่อนลึกซึ้งยาวนาน และอมตะ ไม่มีอำนาจอันใดจะพรากให้จากกันได้แม้แต่ความตาย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง