เฮือน กาชาด หลังที่ 3-4/12 @ขอนแก่น

เฮือน กาชาด หลังที่ 3-4/12 @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

เหล่ากาชาดจังวัดขอนแก่น  จัดทำโครงการ “กาชาดใส่ใจที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย”   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม  2565

เป็นการสร้างบ้านให้กับครอบครัว ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ใน 12 อำเภอ โดยใช้ทุนบริจาค ของ “คู่เสี่ยว” ที่ร่วมกันบริจาค  เมื่อครั้งการจะก่อตั้งกิ่งกาชาด  เมื่อปี 2561  แต่ผลการ ประเมิน ยังไม่ผ่าน จึงนำมาสร้างบ้าน ใน 12 อำเภอ กุศล และความดี ยังอบอวลอยู่ในพื้นที่เดิม บนความตั้งใจของผู้บริจาค

12 อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการสร้าง “เฮือนกาชาด” คือ อำเภอแวงน้อย สีชมพู บ้านแฮด ชนบท ภูผาม่าน มัญจาคีรี แวงใหญ่ โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา หนองนาคำ พระยืน และเวียงเก่า

งบประมาณ ได้รับจากการบริจาค จำนวน 1.2 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการจัดทำสลากกาชาดสมนาคุณ จำหน่ายฉบับละ 100 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็นำกลับมาช่วยเลือพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น โครงการต่างๆ ดังคำกล่าวว่า ” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”  งบประมาณในส่วนนี้ จัดสรรเพิ่มเติม เป็นงบสร้าง “เฮือนกาชาด”  จำนวน 12 หลัง ใน 12 อำเภอ จำนวน 1,668,000 บาท

มีการมอบ“เฮือนกาชาด”  ไปแล้ว 2  อำเภอ ( 2 หลัง แรก)  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565  คือ อำเภอแวงน้อย และ อำเภอภูผาม่าน

*****************

คราวนี้ ถึงคิว อีก 2 อำเภอ เป็นการมอบบ้าน หลังที่ 3 และ 4 ที่อำเภอหนองนาคำ และ อำเภอเวียงเก่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

นายสถิต  คำลาเลี้ยง นายอำเภอหนองนาคำ   เล่าว่า ประชาคมในชุมชน ตำบลขนวน ลงมติเห็นชอบ ว่า สมควรมอบ “เฮือนกาชาด” ของอำเภอ กับ นางประเพียร ศรีวานิช  วัย 73 อาศัยอยู่กับสามี วัย 78 มีหลานสองคน เข้ามาดูแลบ้างเป็นครั้งคราว  และได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากหลายภาคส่วน ภายในอำเภอ ทุกอย่างจึงสำเร็จลงได้ด้วยดี

คู่เสี่ยวที่การสนับสนุน เฮือนกาชาด ของอำเภอหนองนาคำ    คือ คุณสุชาติ จันทรานาคราช  รองประธานสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย และ คุณนิภาภรณ์  ธีระกนก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด  ขอบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

อำเภอเวียงเก่า รักษาการท่านนายอำเภอ รายงานว่าครอบครัวของนาง แพ่งศรีสาร วัย 68 หญิงหม้าย-สามีเสียชีวิต มีลูกชายหนึ่งคน ปัจจุบันไปบวชเป็นพระภิกษุ จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ  อาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง เป็นบ้านที่ไม่มีฝาบ้าน สภาพทรุดโทรม ประชาคมในชุมชน จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า นางนาง แพ่งศรีสาร สมควรเป็นได้รับคัดเลือก ได้รับเฮือนกาชาด เพราะเป็นผู้ยากไร้ และเป็นคนดีของสังคม

คู่เสี่ยวที่การสนับสนุน เฮือนกาชาด ของอำเภอเวียงเก่า คือ  ดร. เทิดศักดิ์  บุญทศ   ซีอีโอ บมจ. นครหลวง แคปปิตอล และ คุณสุรพล   ทวีแสงสกุลไทย  เจ้าของ บจก. รวมทวี ขอนแก่น-เสียชีวิตแล้ว ขอบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

เฮือนกาชาด หลังที่ 3 และ 4 ส่งมอบ ให้เจ้าของบ้าน พร้อมทะเบียนบ้านหลังใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดติดตาม ให้ครบ จนจบที่ หลังที่ 12 ของปีงบประมาณ 2565 หรือก่อน 30 กันยายน นี้…

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธาน ในการมอบ “เฮือนกาชาด” หลังที่ 3-4/12

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง