(ว่าที่) กิ่งกาชาดมัญจาคีรี @ขอนแก่น

(ว่าที่) กิ่งกาชาดมัญจาคีรี @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

จากเกณฑ์เดิม ของการก่อตั้งกิ่งกาชาด คือ ต้องผ่านการประเมินจาก ส่วนกลาง-สภากาชาดไทย  คือ ต้องมีผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางเดินทาง เข้ามาตรวจ/ไปประเมิน  ในพื้นที่ อำเภอนั้นๆ

นัยยะ เป็นบทเรียนเล็กๆ ที่กังวลใจว่า การก่อตั้งนั้น ไม่ยาก แต่การ ยังคงและดำรงอยู่ ต่างหาก ที่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายท่าน ให้ความสำคัญ และเป็นบทเรียนเจ็บปวด ที่ไม่อยากเกิดขึ้นอีก-การล่มสลายของกิ่งกาชาดในอดีต และต้องปิดตัวไปในที่สุด

เมื่อมีประกาศ ยกเลิกการชะลอ การตั้งกิ่งกาชาด นั่นหมายความว่า เปิดโอกาส ให้อำเภอที่มีความพร้อม แสดงเจตนารมย์ ที่จะก่อตั้งกิ่งกาชาดอำเภอได้ทันที ตามที่คนในพื้นที่ต้องการ

ช่องทาง การตั้งกิ่งกาชาด ทำได้ 3 ช่องทาง ตามเกณฑ์ใหม่ คือ 1) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ มีนโยบาย 2) ท่านนายอำเภอ แจ้งความประสงค์ ไปที่จังหวัด และ 3) สมาชิกกาชาดในพื้นที่อำเภอนั้นๆ รวบรวมรายชื่อกัน ร้องขอมีการจัดตั้ง กิ่งกาชาด  และเป็นหน้าที่การประเมินจากเหล่ากาชาดจังหวัด หากผ่าน นายกเหล่ากาชาดฯ จะทำหนังสือยืนยันความพร้อม หลังจากมีการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แล้ว

ในกรณี ของ อำเภอมัญจาคีรี พบว่า เป็นไปตาม ช่องทางที่ 2 และ 3  ในรอบการทำงานในพื้นที่ของท่านนายอำเภอมัญจาคีรี มีความตั้งใจ ที่จะตั้งกิ่งกาชาด แล้วไปผนวกกับ ความเข้มแข็งของสมาชิกกาชาด ที่อยากทำงานเพื่อชุมชน บ้านเกิดของตัวเอง

ฟังพวกเขา มาประชุม และพูดความในใจกันแล้ว  ปลื้มปลิ่ม….ขอตั้งจิตปฏิธาณ หนุนนำ ทำจิตอาสา….เกิดที่นี่…ภูมิใจ..รักท้องถิ่น…ดูแลถิ่นเกิด…วัยปูนนี้แล้ว…จะทุ่มเทจนตาย…..

บรรยากาศ ในวันประเมิน ความพร้อม ของการขอจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอมัญจาคีรี เข้มข้นในเกณฑ์ กำกับด้วยเวลา และเข้มแข็งของจิตอาสาของคณะกรรมการ

ส่งผลให้ คณะกรรมการทุกท่าน ในวันนั้น เทคะแนนให้ดัวยหัวใจ เอาใจช่วย และอาสาที่จะช่วย หากขาดเหลืออะไร รีบแจ้งมา เป็นความอาทร ของสังคมไทย ที่เป็นจุดเด่นของสังคมไทย ที่หาไม่พบในชาติใดๆ ของโลกใบนี้….

อีกไม่นาน เกินรอ ขอนแก่น-บ้านเฮา จะมีกิ่งกาชาดมัญจาคีรี ซึ่งเป็น กิ่งกาชาด ลำดับที่ 14  ใน 26 อำเภอ

และรออีก 2 อำเภอ ที่แจ้งเจตนารมย์ ขอขยับขึ้นเป็นกิ่งกาชาด มาแล้ว  และรอการประเมิน แบบลุ้นระลึก คือ อำเภอแวงใหญ่ และ อำเภอโคกโพธิ์ชัย

บันทึกช่วยจำ : จังหวัดขอนแก่น มีกิ่งกาชาดแล้ว จำนวน 13 กิ่งฯ  ในรอบนี้ หากผ่านการประเมิน จะมีเพิ่มอีก 3 กิ่งฯ  รวมเป็น 16 กิ่งกาชาด จังหวัดขอนแก่น มี  26 อำเภอ

ห้องประชุม หารือ ที่ถามความสมัครใจ ของจิตอาสา จนสอบผ่าน ประหนึ่ง คำสัญญา ที่จะทำงานเพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
ห้องประชุม หารือ ที่ถามความสมัครใจ ของจิตอาสา จนสอบผ่าน ประหนึ่ง คำสัญญา ที่จะทำงานเพื่อบ้านเกิดของตัวเอง

คุณย่า “อรประภา หนองหารพิทักษ์” วัย 90 ยังแข็งแรง ใจดี มีเมตตา กำลังสำคัญ ของงานเพื่อสังคม เพื่อชุมชน ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี

 

อาหารกลางวัน บรรจงใส่ใน “ปิ่นโต” เถานี้ อร่อย…ให้คะแนน พอๆ กับความน่ารัก
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง