ขอนแก่น ปัดฝุ่น! ปั้น บขส.เก่า ให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมือง (มีคลิป)

ขอนแก่น ปัดฝุ่น! ปั้น บขส.เก่า ให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมือง เดินหน้าระดมความคิดเห็นคนเมือง-นักวิชาการ-ภาคเอกชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด


เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 เม.ย. 65 ที่อาคารที่พักผู้่โดยสารสถานีขนส่งขอนแก่น แห่งที่ 1 ถ.ประชาสโมสร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระ
ศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การฟื้นฟูที่ บขส.1 สู้โอกาสเศรษฐกิจใหม่ของเมือง : C0-creation บขส.1 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น, กรมธนารักษ์ , หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านกรพัฒนาพื้นที่หรือ บพท. รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ภายหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ ดำเนินการจัดการขนส่งมวลชนมวลชนด้วยระบบการขนส่งของรถโดยสารสาธารณะ ไว้ที่จุดเดียวคือที่ บขส.3 ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-อุดรธานี ทำให้สถานีขนส่งแห่งที่1 ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองริม ถ.ประชาสโมสร ซึ่งกรมธนารักษ์ ยังให้สิทธิ์เทศบาลฯในการเช่าที่ดินแปลงนี้ทำประโยชน์ต่อไป จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการนำพื้นที่ใจกลางเมืองได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งภายใต้กรอบความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนับสนุนการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือ บพท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตรกรรม หรือ อว. ที่ได้มาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่สำคัญร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมืองจำกัด หรือ เคเคทีที,TCDC และคณะทำงานของเทศบาลฯที่แต่งตั้งขึ้น ทำให้วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย มาหารอร่วมกัน มากำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ที่ต้องยั่งยืน เปิดพื้นที่ทางการค้า ได้ครบทั้ง 7 วันและตลอดทั้ง 24 ชม. โดยเน้นการมีต้นทุนที่น้อยที่สุด

“ที่ดินที่เทศบาลฯได้ทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ แปลง บขส.1 นั้น จะเริ่มจากอาคารผู้โดยสารที่ตั้งอยู่ใจกลาง บขส. ยาวไปจนถึงติดกับ ถนนเทพารักษ์ เท่านั้น ในขณะที่ฝั่งติดกับ ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามสวนรัชดานุสรณ์นั้นมีเอกชนได้ทำการเช่าแล้ว ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ บขส. 1 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ทุกอย่างจะต้องตกผลึกและไม่รีบ ทุกขั้นตอนต้องละเอียดรอบคอบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและคนเมืองที่แท้จริง เดิมเทศบาลฯมีรูปแบบในการพัฒนาอยู่แล้ว แต่วันนี้กระบวนการดังกล่าวนั้นได้เริ่มขึ้นหลังศาลมีคำสั่งและคืนสิทธิ์ให้กับกรมธนารักษ์ และเทศบาลฯได้ทำการเช่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปคือการระดมความคิดเห็น ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทั้งจากชุมชนเทพารักษ์และผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ภายในพื้นที่ บขส.1 รวมไปถึงพ่อค้า-แม่ค้า ที่เดิมค้าขายที่ บขส.อยู่แล้ว ได้มาแสดงความคิดเห็น มาร่วมกำหนดทิศทางศูนย์รวมใจกลางเมืองขอนแก่น แห่งใหม่ ที่จะเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดที่ใครที่มาขอนแก่นแล้วต้องแวะมาที่ บขส.เก่าของเราแห่งนี้ทุกคน”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า กับการนับ 1 วันนี้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ก็ยังคงกำหนดไม่ได้ว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะเสร็จเมื่อใด ทั้งนี้ต้องรอข้อสรุปจากคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้น โดยมี บพท.นั้นสนับสนุนการประสานพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญการดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะออกมาในรูปแบบใดนั้น เทศบาลฯก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนด้วยการนำคณะไปดูงานและนำกลับมาพัฒนาพื้นที่ และทันทีที่ข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาในด้านต่างๆ รวมไปถึงการตั้งงบประมาณและการให้สิทธิ์กับผู้ประกอบการ โดยเน้นจากผู้ประกอบการรายเดิมเป็นหลักตามด้วยผู้ประกอบการที่เป็นชาวขอนแก่น และผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อให้พื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่เป็นสถานที่ บขส.เก่า ที่ทุกคนรู้จัก ได้ถูกปัดฝุ่นและได้รับการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญเกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชน ประชาสังคมและทุกหน่วยงานจนนำไปสู่ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นและให้เกิดต้นทุนกับผู้มาดำเนินงานให้น้อยที่สุด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง