ชาวขอนแก่นพร้อมใจทำบุญตักบาตร เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว รับปีใหม่ไทย

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 13 เม.ย. 2565 ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2565 โดยมีพระเถรานุเถระ จำนวน 9 รูป และ พระสงฆ์สามเณร จำนวน 140 รูปออกรับบิณฑบาต ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่มีความงดงาม โดดเด่น แฝงด้วยอ่อนโยน เอื้ออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู การแสดงความเคารพ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำ ซึ่งมีคุณูปการต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด ความบริสุทธิ์ และความเย็นสดชื่นในจิตใจเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมเข้าด้วยกัน วันสงกรานต์ในปัจจุบันตรงกับวันที่ 13 เม.ย. เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ หรือวันเริ่มต้นปีใหม่ไทย

“วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่ประจำปี 3 วัน คือ วันมหาสงกรานต์ หรือวันส่งท้ายปีเก่า วันที่ 13 เม.ย.หรือวันเนา วันที่ 14 เม.ย. วันขึ้นปีใหม่หรือวันเถลิงศก และวันที่ 15 เม.ย. ซึ่ง วันที่ 13 เม.ย.นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งก็คือบุพการี ผู้อาวุโส หรือผู้ใหญ่ในชุมชน โดยส่วนใหญ่ชาวไทย นิยมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ญาติมิตรที่จากไปอยู่ต่างถิ่น เพื่อประกอบภาระ หน้าที่การงานของตน ได้กลับมายังถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อพบปะสังสรรค์ ตลอดจน ร่วมทำบุญสร้างกุศลกับคนในครอบครัว จึงถือเป็นช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความสุขอย่างแท้จริง”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงสงกรานต์ ยังถือว่าเป็นโอกาสดีที่พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นได้ร่วมกันแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันดีงาม โดยการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และก่อให้เกิดความสุข ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามยังคงเชิญชวนให้ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมไหว้พระขอพรพระพุทธรูป 9 วัดในเขตเทศบาลที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ศาลหลักเมือง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพร ประกอบด้วย พระพุทธพระลับ วัดธาตุ พระอารามหลวง, พระพุทธอภัยมงคลสมังคี จังหวัดขอนแก่น, พระพุทธรูปวัดหนองแวง พระอารามหลวง, พระพุทธรูปวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง , พระพุทธรูปวัดศรีนวล, พระพุทธรูปวัดมรรคสำราญ , พระพุทธรูปวัดกลาง, พระพุทธรูปจอมศรี และพระพุทธรูปวัดป่าอดุลยาราม ซึ่งการจัดงานสงกรานต์ในปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นเน้นในงานบุญประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่น โดยงดการเล่นน้ำ และประแป้งอย่างเด็ดขาด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง