ขอนแก่นเปิดค่ายเยาวชนกีฬารับปิดเทอม (มีคลิป)

ขอนแก่นเปิดค่ายเยาวชนกีฬารับปิดเทอม ให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างหน้าจอคอม-มือถือสักพัก ขณะที่เด็กๆร่วมฝึกซ้อมวอลเลย์บอลอย่างสนุกสนานแผนรับโรดแมปคลายล็อกโควิด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 เม.ย.2565 ที่สนามกีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้า จ.ขอนแก่น และเจ้าของโรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชาย กิตติพงษ์หรรษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ราม, นายสุเมธ กองพัฒนากูล ประธานกรรมการบริหาร บ.ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) , นายสมพร ตั้งศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย และ น.ส.จุฑามาศ หัตถกุลชัย เจ้าของร้านยางทองอะไหล่ยนต์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ร่วมกันมอบชุดกีฬาวอลเลย์บอล,ลูกวอลเลย์บอล และอุปกรณ์การฝึกซ้อมวอลเลย์บอล ให้กับเด็กและเยาวชน ในเขต ต.พระลับ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเรียนวิชาวอลเลย์บอลภาคฤดูร้อน ในช่วงของการปิดภาคเรียน ประจำปี 2565 โดยมีนายพงษ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรี ต.พระลับ,นายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ,นายจักรพันธ์ นาทันริ ที่ปรึกษานายกฯ ในฐานะผู้จัดการทีมฯ และนายสุขสันต์ โยคุณ ผญบ.บ.พระคือ ต.พระลับ ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฯ รวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปีร่วมรับมอบ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้มาตรการคลายล็อกในรูปแบบต่างๆ ตามที่รัฐบาลและ ศบค.กำหนด ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามห้วงเวลาที่กำหนด จนนำไปสู่การปลดล็อกให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ในวันที 1 ก.ค. ทำให้ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้กลับมาดำเนินกิจกรรมแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอลกันแล้ว และขอนแก่น ได้ถูกจัดให้อยู่กลุ่มจังหวัดสีเหลือง ที่มีมาตรการผ่อนคลายต่างๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65

ดังนั้นการจัดค่ายกิจกรรมในด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน ที่ทราบมาว่าเทศบาลตำบลพระลับ ได้กำหนดแผนงานระยะที่ 1 ในกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น อายุ ไม่เกิน 16 ปี โดยมีเด็กๆในชุมชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 30 คน ทุกคนต้องปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ซึ่งภาคเอกชนยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้กับทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ผ่อนคลายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ใช้ช่วงวันหยุดช่วงปิดภาคเรียนได้กลับมามีสีสัน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ และร่วมกิจกรรมด้านกีฬาจนนำไปสู่การห่างไกลจากยาเสพติดและ ลดการจ้อหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ และเข้ารับการฝึกซ้อมและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่คณะผู้ฝึกสอนจาก ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ได้กำหนดไว้

ขณะที่นายพงษ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลฯได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพงานด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในเขต ต.พระลับ ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จนนำไปสู่การห่างไกลจากยาเสพติด และยกระดับกีฬาในระดับตำบลสู่การเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศในอนาคต ตามขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยได้กำหนดแผนงานระยะที่ 1 ในกลุ่มกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยมีนักกีฬาที่มีภูมิลำเนาในเขตพระลับ สมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 30 คน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการรับรายงานตัว และเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกซ้อม ตามที่คณะทำงานซึ่งได้รับการสนับสนุนผู้ฝึกสอนจาก ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ที่มีคณะทำงานที่โดดเด่นด้านกีฬาและมีสนามฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐาน

“ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทีมวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง รุ่น อายุ ไม่เกิน 16 ปี ตามแผนงานดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และด้วยงบประมาณของเทศบาลฯ ที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงขอรับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่และระดับจังหวัดในการสานฝันให้กันเด็กและเยาวชนที่มีใจรักกีฬาวอลเลย์บอล ได้เข้าสู่การฝึกซ้อมที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน จนนำไปสู่การสร้างทีมในระดับชุมชนให้เกิดขึ้นต่อไปตามระยะเวลาและรูปแบบการฝึกซ้อม ตามที่คณะผู้ฝึกสอนกำหนดตลอดทั้งช่วงปิดภาคเรียนนี้”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง