“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่ (มีคลิป)

“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่ หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพาะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 ม.ค.2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะภายใน บ.ซีเค ชูส์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ริม ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระอธิการไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมปลูกต้นไม้บนพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นชุ่มชื้นให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะทั่วไป โดยมีนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น, นายสุเมธ กองพัฒนากูล ประธานกรรมการบริหาร บ.ซี เค ชูส์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นำคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นแคนา , ต้นแคป่า, ค้นทองกราว, ต้นกัลปพฤกษ์ และต้นราชพฤกษ์ ในพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอลอย่างพร้อมเพรียง

พระอธิการไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า การปลูกต้นไม้เป็นสิ่งทีดี ซึ่งนอกจากจะช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทุกพื้นที่แล้ว ยังคงเป็นการรักษาผืนป่าและความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งทุกคนนั้นสามารถที่จะปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกที่และปลูกได้ทุกวัน ในปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าในหลายพื้นที่นั้นประสบปัญหาน้ำท่วม แต่ในปี 2565 นี้นั้นก็ต้องระวังในเรื่องของฝนแล้ง

ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งภาวะฝนแล้งและภาวะน้ำท่วม ผืนป่าจะเป็นความสมดุลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้นพื้นที่สาธารณะรวมกว่า 400 ไร่ จากนี้ไปจะเป็นพื้นที่สีเขียว ผืนป่าใกล้เมืองที่สมบูรณ์และสวยงามตามแนวทางที่คณะทำงานของบริษัทฯและคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายดำเนินการอาไว้

ขณะที่นายสุเมธ กองพัฒนากูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เค ชูส์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าพื้นที่สาธารระภายในบริเวณโรงงาน กว่า 400 ไร่นั้นเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯมีความตั้งใจจริงในการที่จะตอบแทนชุมชน ตอบแทน จ.ขอนแก่น ในการที่จะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนใกล้เมืองให้มีพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการปลูกป่า ที่เริ่มจากพื้นที่ด้านหน้าด้วยการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างแคนา แคป่า ทองกราว ต้นกัลป์พฤกษ์และต้นราชพฤกษ์ ด้วยความร่วมมือของคณะทำงานจะเป็นแนวทางที่สำคัญที่นอกจากคณะศิษยานุศิษย์ ในพระอธิการไพศาล จะร่วมด้วยช่วยกันแล้ว พนักงานของโรงงานทุกคนจะร่วมกันปลูกป่า ตามจุดที่กำหนดเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวเต็มพื้นที่

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการจัดพื้นที่ในการทำพื้นที่เกษตรพอเพียง ปลูกผัก ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างวิถีความพอเพียง พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ให้กับพนักงานทุกคนได้เรียนรู้ รวมทั้งการต่อยอดการเป็นศูนย์สาธิตเกษตรพอเพียงที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานและร่วมเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้อีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง