18 มกราคม โลกจำ วันทรงชัย @ขอนแก่น

18 มกราคม โลกจำ วันทรงชัย @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

          มองม่าน ผ่านอดีต เมื่อปี พศ.2135 หรือ ราว 430 ปี ก่อน คงนึกกันไม่ออกว่า ..เรื่องราวเมื่อ กว่าสี่ร้อยปี จะหน้าตาอย่างไร เพราะนานเกินกว่าสิบชั่วอายุคน

          แต่การบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ จะช่วยทำให้คนรุ่นลูกหลาน ได้รับรู้ ได้สำนึก รากเหง้าบรรพบุรุษของพวกเขา เราจึงเรียกว่า เป็นชนชาติที่มีภูมิหลัง และเรื่องราวดีๆ ได้รำลึกถึง เป็นความภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ชาติของตน

          วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ถูกจารึกจากการขุดค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ว่าเป็นวัน “ยุทธหัตถี “ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงช้างทำศึก กับ พระมหาอุปราชา แห่งพม่า

          ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า    สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงเป็นลูกไทย กษัตริย์ผู้กล้าหาญ รักแผนดินถิ่นเกิด หน่อเนื้อขัตติยา จึงเป็น “ผู้นำ“ โดยสายเลือด

          ครั้งเมื่อเสียกรุงฯ ให้พม่า ครั้งที่ 1 สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงเป็นผู้ประกาศอิสระภาพ แผ่นดิน ไทยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป  “ผู้นำจอมทัพ“ ในยุคนั้น เด็ดเดี่ยวกล้าญ ทรงนำพลรบ  ด้วยศาสตราวุธแห่งยุคสมัยนั้น เป็นคุณความดี ที่จารึกไว้สืบมา

          วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี มติคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดเป็น วันกองทัพไทย ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

          หันมาเทียบเคียงกับยุคปัจจุบัน ยุทธวิธีการรบ แปรเปลี่ยนไป สงคราม มีหลายรูปแบบ สงครามทางการค้า ที่ไม่จำเป็นต้องมีอาวุธใดๆ อาจเป็นเกณฑ์ ระเบียบ และอื่นๆ ที่เราได้พบเห็นและประสบ ร่วมชะตากรรม บนโลกใบเดียวกันนี้

          แต่สิ่งหนึ่งที่เราถอดบทเรียน จากการเป็น “ผู้นำ“  จากรุ่นบรรพชน คือ “ผู้นำ“  ที่จะนำ “กำชัย“ มาให้สมาชิกในชุมชน ในประเทศนั้นๆ อย่างงดงาม

          “ผู้นำ“ จึงมีหลายระดับของการจัดกลุ่มชุมชน ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศชาติ

          การปกครองแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ สมาชิกในชุมชนๆ สามารถเลือกตัวแทนของตัวเอง จึงประหนึ่ง เลือก “ผู้นำ“ ที่จะเข้าไปบริหารจัดการ เป็นเป็นอยู่ บริหารความสุข  ความทุกข์ ร่วมกัน

          ประชาชน ย่อมรู้ดี ว่า พวกเขา จะเลือก “ผู้นำ“ ที่จะ “กำชัย“ มาให้พวกเขา ได้อย่างไร หากเลือกผิดคน เลือกใหม่ได้ ….จริงไหม…

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง