คนขอนแก่นตรวจ ATK พบผลบวก ติดต่อที่นี่!

คนขอนแก่นตรวจ ATK พบผลบวก ติดต่อที่นี่!

         สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ได้เปิดสายด่วน 10 เลขหมายสำหรับการติดต่อหน่วยปฐมภูมิในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อควบคุมป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม หลังพบว่าแนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หลังเทศกาลปีใหม่มีจำนวนที่มากขึ้น โดย 10 สายด่วนที่กำหนดจัดขึ้นนั้นจะเป็นการบริหารจัดการเตียง ในรูปแบบของการรับไว้รักษาที่บ้าน หรือ Home Isolation และ แบบรับไว้รักษาในสถานที่รัฐจัดให้ในชุมชนหรือ Community Isolation ประกอบด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น หมายเลข 043-424551, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย 043-237661, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่ 043-466293, ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 043-009900 ต่อ 4728, 4729, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง 043-227695, ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 043-225860, ศูนย์แพทย์มิตรภาพ 043-239538, หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม 043-242101, หน่วยบริการปฐมภูมิ มข. 043-203454, และหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 ที่หมายเข 043-203455

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง