ขอนแก่น เด็ก ๆ ใน รร.จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสสนุกสนานกันคึกคัก (มีคลิป)

เด็กนักเรียนสนุกสนานกันเป็นอย่างมากกับการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสของทางโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กที่เรียนอยู่ที่บ้าน และเด็กที่มา โรงเรียน สามารสเล่นกิจกรรมร่วมกันได้ผ่านโปรแกรมการเรียนทางซูม พร้อมคุมเข้มเรื่องการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทน ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคริสต์มาสของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมอันเป็นสากล เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ที่มาของประวัติวันคริสต์มาสว่า มีความสำคัญอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร หลังจากนั้นก็จะมีการร้องเพลงร่วมกัน จะมีการเล่นเกม ตอบคำถามเกี่ยวกับ วันคริสต์มาส

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสากล เพราะว่าเด็กในยุคต่อไป เขาจะต้องอยู่ในวัฒนธรรมของไทยรวมทั้ง เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นสากลที่อื่นด้วย ซึ่งในกิจกรรมส่วนนี้ก็มุ่งเน้นความเป็นสากล

กิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มเด็กๆ นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเด็กผู้ที่เรียนอยู่ทางบ้าน 29 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มเด็กที่มาเรียนที่โรงเรียน 71% ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพราะฉะนั้นเราก็ให้กิจกรรมทำเหมือนกัน โดยที่ว่าในห้องเรียนก็ให้ตอบคำถามร้องเพลง พร้อมกับทางบ้าน ที่ใช้เรียนทาง Zoom แล้วก็ทำกิจกรรมให้เหมือนเป็นห้องเรียนเดียวกัน ทั้งทางบ้านและโรงเรียน เด็กก็จะสามารถสนุกสนานกับเกมกับการตอบปัญหา สามารถร่วมกิจกรรมได้เหมือนกับอยู่ในห้องเรียนเลย ซึ่งวันนี้ก็สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่อยู่ทางบ้าน และอยู่ทางโรงเรียนไปพร้อมๆ กันได้เป็นอย่างดี

ทางด้าน ผศ. ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รอง ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวว่าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยโรคโควิด 19 ทาง รร.มีมาตรการเข้มข้นและกวดขันกันมากเป็นพิเศษ โดยทุกคนจะต้องสวมใส่แมส แบ่งจำนวนเด็กนักเรียนในชั้นเรียนให้สลับกันมาเรียน ทาง รร.มีหน่วยปฐมภูมิ จากโรงบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาช่วยดูแลตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดต่อเชื้อโควิด 19 และทุกๆ 2 สัปดาห์จะต้องตรวจ AtK กันทุกคน ทั้งเด็กนักเรียน คุณครู และบุคลากรทุกคนใน รร. ทางโรงเรียน จึงมั่นใจว่าจะสามารถทำให้เด็กปลอดภัยแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง