ขอนแก่นพร้อมฉีดวัคซีนเด็ก หลังอย.อนุมัติให้ฉีดไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปี (มีคลิป)

ขอนแก่น พร้อมฉีดวัคซีนเด็ก หลัง อย.อนุมัติให้ไฟเซอร์ ฉีดให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี ผู้ว่าฯย้ำชัดฉีดครบโดส พร้อมประเมินมาตรฐานความปลอดภัยร่วม ศธ.-สธ. พิจารณาเปิดเทอมทันที พร้อมชวนหญิงตั้งครรภ์ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้มากขึ้น หลังพบว่าคนท้องในขอนแก่นเข้ารับการฉีดวัคซีนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

        เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ธ.ค.2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ได้พิจารณาอนุมัติให้วัคซีนไฟเซอร์ สามารถที่จะฉีดให้กับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ได้ ทำให้ขณะนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวขอนแก่นในการที่จะนำบุตรหลานมาเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวอย่างมาก ตามระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งเทคนิควิธีทางการแพทย์กำหนด ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข, คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ในการกำหนดเป้าวาระเร่งด่วนในการประสานงานร่วมทุกฝ่าย รวมทั้งการสำรวจจำนวนเด็กอายุกลุ่มดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอว่ามีจำนวนเท่าใด การบริหารจัดการหน่วยฉีดวัคซีนในทุกพื้น รวมทั้งการเร่งประชาสัมพันธ์และทำความข้าใจให้กับผู้ปกครองในการนำบุตร-หลานในช่วงอายุดังกล่าวมาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด โดยในสัปดาห์นี้คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจะขอสรุปและรับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนและแนวทางทางการแพทย์ ทั้งจำนวนโดสที่เด็กๆจะได้รับ การเว้นระยะห่าง 21 วันและการเตรียมความพรอมให้กับเด็กๆที่จะมารับวัคซีน ทั้งหมดจะต้องละเอียด รอบคอบ มีความพร้อมที่สุด ดังนั้นทันทีที่ทุกอย่างชัดเจนและลงตัว จังหวัดจะประกาศเชิญชวนให้เด็กในกลุ่มอายุดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซนป้องกันโควิด-19 ตามขั้นตอนต่อไป

        “ยืนยันว่าขณะนี้วัคซีนป้องันโควิด-19 ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นนั้นมีเพียงพอและมีครบทุกสูตร ดังนั้นเมื่อ อย.พิจารณาอนุมัติการฉีดให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี เฉพาะยี่ห้อไฟเซอร์เท่านั้น คณะทำงานทางการแพทย์จะเร่งสรุปรายละเอียดและแนวทางรวมทั้งขั้นตอนของการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมระดับจังหวัดอีกครั้ง เพื่อกำหนดแผนขับเคลื่อนคิกออฟทั้งจังหวัดในภาพรวมต่อไป อย่างไรก็ดียืนยันว่าเด็กๆในกลุ่มอายุดังกล่าวจัดเป็นกำลังหลักที่สำคัญของชาติในอนาคต การเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนด จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ครอบคลุมและเติมจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีให้กับ จ.ขอนแก่น ได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเด็กๆในกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนครบเกินกว่าร้อยละ 80 ก็จะมีการประเมินร่วมกระทรวงสาธารณสุขและกะทรวงศึกษาธิการในการพิจารณาเปิดเรียนในช่วงชั้นตามกลุ่มอายุดังกล่าวต่อไป”

        ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ภาพรวมของการฉีดวัคซีนของชาวขอนแก่น ซึ่งได้มีการตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด คือ 1,256,172 คน ซึ่งขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 1,107,856 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.19 ดังนั้นก้าวต่อไปคือการพิจารณาการเร่งการฉีดวัคซีนในสูตรต่างๆที่ชาวขอนแก่นสามารถที่จะเลือกได้ และขั้นตอนต่อไปคือการเดินหน้าไปตามเป้าหมายของประชากรชาวขอนแก่น ภาพรวมกว่า 1,600,000 คน ที่ภายในเดือน ม.ค.2565 ประชากรชาวขอนแก่น รวมกว่า 1,600,000 คน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากถึงร้อยละ 75 เนื่องจากขณะนี้กลุ่มอายุ 12-17 ปี นั้นได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 99.99 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 70 แต่ยังคงยังคงน่าเป็นห่วง จังหวัดจึงยังคงขอเชิญชวนให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งทั้งจังหวัดมีทั้งสิ้น 5,586 คน ที่ขณะนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 32.28 เท่านั้น ดังนั้นการให้บริการเชิงรุกและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่และคุณลูกจึงขอเชิญชวนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการวัคซีนใกล้บ้านให้เร็วที่สุดด้วย

1 Comment ขอนแก่นพร้อมฉีดวัคซีนเด็ก หลังอย.อนุมัติให้ฉีดไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปี (มีคลิป)

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง