ด่วน!!! ขอนแก่นประกาศควบคุมโรคฉบับที่ 46 ขยายเวลาห้ามเปิดผับ/คอนเสริ์ต/รถแห่ กำหนดมาตรการรองรับผู้ติดเชื้อ

news2020_Facebook1

      4 ก.ค. 64 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 46)

      โดยมีสาระสำคัญคือ การขยายวันปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯ / งดจัดคอนเสิร์ต รถแห่ ตั้งแต่ 5 ก.ค. ถึงวันที่ 18 ก.ค. 64

      นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
        – ให้ผู้ติดเชื้อโควิต-19 ทุกรายเข้ารับการตรวจรักษาและเข้ารับการแยกกักหรือการกักกันในสถานที่ และตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนดจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์แล้วว่พันระยะติตต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
        – ให้ผู้ติดเชื้อโควิต-19 หรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข หรือผู้มีหน้าที่รับผิดขอบในพื้นที่ทันทีเมื่อทราบว่าตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตนและเข้ารับการแยกกักหรือกักกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการตรวจหรือรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขต่อไป

และมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคโดยมีรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง