กิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง @ขอนแก่น (กิ่งที่ 2/13)

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง @ขอนแก่น (กิ่งที่ 2/13)

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
     

       “อำเภอบ้านฝาง“ มีประวัติ การก่อตั้งเมือง มานาน ตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฯ- สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

       ชื่อนี้ มีที่มา ชุมชนแห่งนี้ มีต้นไม้ฝางขึ้นมากมาย มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ราษฏร ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ จึงพากันตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านฝาง

       ปัจจุบัน มี ประชากร 51,575 คน,  10,960  หลังคาเรือน พื้นที่ 334 ตารางกิโลเมตร  เดิมเป็นชุมชน อยู่ร่วมพื้นที่ของภูเวียง ต่อมา จัดตั้งเป็น “กิ่งอำเภอบ้านฝาง”  ในปี 2518 ต่อมาจึงยกระดับเป็น “อำเภอบ้านฝาง”  เมื่อปี 2522

       กิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง“ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2561  ลำดับที่ 254 โดยมีคู่เสี่ยวนักธุรกิจ จากส่วนกลาง และ นักธุรกิจในพื้นที่ จับคู่กัน บริจาคเพื่อเป็นทุนประเดิมในการ จัดตั้ง คือ คุณวชิรา ณ ระนอง อดีตรองเลขาธิการ กบข. และ คุณศิริ  แก่นศักดิ์ศิริ เจ้าของ-ผู้บริหาร ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์

       ปัจจุบัน มีสมาชิก  85 คน เข้มแข็ง โดยเฉพาะ คหบดี ในพื้นที่ ที่ผสานกำลังกับทีมข้าราชการของอำเภอบ้านฝาง

       กิจกรรมบรรเทาทุกข์ อาทิ ไฟไหม้บ้านราษฏร์  ลมพายุ ทำลายบ้านพังเสียหาย หรือในยามโควิด-19  ก็ออกมาช่วยกัน แบบการ์ด ไม่ตก

       กิ่งกาชาด เป็น โหนด ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ที่ใกล้พื้นที่มากที่สุด และเชื่อว่า การดูแลกัน ของคนในชุมชน ส่งต่อ ส่งผ่านกันได้ ด้วยการทำงานจิตอาสาของ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง   เพื่อคนบ้านฝาง ด้วยกันเอง

///////////////////////////////////////////////////////

       กิ่งกาชาด“ เป็นสมาชิกของ “เหล่ากาชาด“ ดูแลงาน “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้ “ ในระดับอำเภอ

       เหล่ากาชาด“  ดูแลงานในระดับ จังหวัด และเป็นสมาชิกของ  สภากาชาดไทย“   ซึ่งดูแลงาน ทั้งประเทศไทย

        “กิ่งกาชาด“ จึงมีความสำคัญระดับพื้นที่ ของแต่ละอำเภอ แต่ละพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีข้อดี คือ เข้าถึงความเดือดร้อนของราษฏร์ ด้วยความรวดเร็ว รู้พื้นที่ รู้ปัญหา แสวงหาแนวทางบรรเทาทุกข์อย่างตรงจุด ด้วยความเอื้ออาทร ต่อกัน พวกเขาล้วนเป็นเครือญาติ เป็นชุมชนที่จะดูแล ทุกข์ สุขกัน เป็นพลังสามัคคี ที่ต่อจุดความเข้มแข็งให้ประเทศชาติ ได้อย่างเข้มแข็งและยืนยาว

       “เหล่ากาชาด“  จึงมีหน้าที่ ในการช่วยหนุนเสริม เติมกำลังใจ สนับสนุน ในสิ่งที่ขาด ที่สำคัญและน่าชื่นชม คือ สมาชิก ในพื้นที่เป็นพลัง ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ชุมชนบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมที่จะส่งต่อ บ้านเมือง ให้ลูกหลาน ด้วยคำว่า “สำนึกรักบ้านเกิด

บันทึกช่วยจำ : ประเทศไทย มี 878 อำเภอ มีกิ่งกาชาด จำนวน 285 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 32

…………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง