ขอนแก่นตรวจคัดกรองเชิงรุก! เขตอำเภอสีชมพู หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดสะสมสูง 73 ราย

news2020_Facebook1

อำเภอสีชมพูนับว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีการระบาดสูงเนื่องจากมีคลัสเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมล่าสุด (3 ก.ค. 64) มีถึง 73 คน ยอดติดเชื้อสูงเป็นอันดับสอง รองจากอำเภอเมืองขอนแก่นที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงถึง 348 ราย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลสีชมพู, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู นำรถเก็บต้วอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน ให้บริการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 อำเภอสีชมพู จำนวน 326 ตัวอย่าง ส่งตรวจ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 128 ตัวอย่าง และ รพ.ศรีนครินทร์ 198 ตัวอย่าง

นอกจากนี้ยังมีการ ร่วมประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) EOC อำเภอสีชมพู ร่วมสรุปข้อมูลการสอบสวนโรค การควบคุมป้องกันพื้นที่ก่อโรค วางแผน และแบ่งทีมการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ/ทีม CDCU / ทีม SRRT จากอำเภอในโซนตะวันตก ได้แก่ อำเภอบ้านฝาง หนองเรือ ชุมแพ หนองนาคำ เวียงเก่า

สำหรับสถิติการติดเชื้อในเขตอำเภอสีชมพูมีดังนี้

  • ก่อนเกิดคลัสเตอร์มีผู้ติดเชื้อสะสม = 16 ราย
  • วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. = 44 ราย
  • วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 2564 = 6 ราย
  • วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 2564 = 7 ราย

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง