ขอนแก่นไฟเขียว7อำเภอ ให้ร้านอาหารเครื่อมดื่มที่ผ่านเกณฑ์ประเมินนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เริ่ม3ธ.ค.64

news2021_Faceกกกกbook1

          จังหวัดขอนแก่น เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 57 เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระสำคัญว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีประกาศฉบับที่ 30 พ.ย. 64 โดยจังหวัดขอนแก่นยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) แต่ได้มีการยกเว้นพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ประกอบด้วย เขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภออุบลรัตน์ (รวม 7 อำเภอ)

          สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้อยู่ที่การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ทั้ง 7 อำเภอ ได้อนุญาตให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดได้ตามเวลาปกติโดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมิน ในมาตรการ ระดับ SHA หรือ มาตรฐานรองรับสุขภาพวิถีใหม่ (Thai Stop Covid) บริโภคสุราหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

          ส่วนร้านที่ผ่านการตรวจประเมิน ในระดับ SHA Plus หรือ Thai Stop Covid 2 Plus บริโภคสุราหรือเครื่องอื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

          ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

2 Comments ขอนแก่นไฟเขียว7อำเภอ ให้ร้านอาหารเครื่อมดื่มที่ผ่านเกณฑ์ประเมินนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เริ่ม3ธ.ค.64

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง