ขอนแก่นเข้มลุยตรวจเข้มคืนหมาหอน ป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

C67EA0CE-B0E4-4226-9BFD-9F483A647425

ขอนแก่นเข้มคืนหมาหอน ลุยตรวจทุกซอกทุกมุม ป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมตรวจเข้มร้านค้าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เด็ดขาดจนถึง 6 โมงเย็นพรุ่งนี้ พบผิดจับปรับจริงไม่มีละเว้น

        เมื่อเวลา 20.00 . วันที่ 27 ..2564 ...อนุศักดิ์  ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ฯช่วยราชการ .จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายประสิทธิ์  นันจันที กำนัน .แดงใหญ่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และกำชับการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์โดยเด็ดขาด ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในเขต .แดงใหญ่ ได้รับทราบ รวมทั้งการจัดชุดสายตรวจตระเวนออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการกระทำความผิดใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก .แดงใหญ่ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต. พร้อมกันกับ 140 อบต.ในเขต .ขอนแก่น ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้อบต.แดงใหญ่ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า 8,000 คน ในพื้นที่  11 หมู่บ้าน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งสิ้น 13 หน่วยเลือกตั้ง จากคณะฯเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับ นายมงคล หาญห้าว กำนัน .บ้านหว้า ในการลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ตั้งแต่เวลา 18.00 .วันนี้ ไปจนถึงเวลา 18.00 .ของวันที่ 28 .. เนื่องจาก .บ้านหว้าเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต.บ้านหว้า เช่นกัน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ อบต.บ้านหว้า มีทั้งสิ้น 15 หน่วยเลือกตั้งครอบคลุม 13 หมูบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มอบเอกสารการขอความร่วมมือการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามระเบียบของการเลือกตั้ง รวมทั้งเอกสารข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษแจ้งให้กับเจ้าของร้านและผู้ประกอบการได้รับทราบตามระเบียบและข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนดในช่วงของการจัดการเลือกตั้ง อบต.ที่กำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศ ในวันพรุ่งนี้ (28 ..)  

        ...อนุศักดิ์  ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ฯช่วยราชการ .จว.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าและสถานประกอบการในเขตที่มีการจัดการเลือกตั้ง อบต. โดยเฉพาะที่ .บ้านหว้า และ .แดงใหญ่ .เมืองขอนแก่น พบว่า ร้านค้าทั้งหมดได้ให้ความร่วมมือและรับทราบถึงแนวทางการปฎิบัติเป็นอย่างดี ซึ่ง สภ.บ้านเป็ด ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และมอบเอกสารการขอความร่วมมือ รวมทั้งการมอบระเบียบและคำสั่ง รวมทั้งข้อกฎหมายให้กับร้านค้า และประชาชนได้รับทราบ ซึ่งหากพบการกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย คือต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมทั้งจังหวัดที่การเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดการเลือกตั้งรวม 140 อบต.พบว่าทุกพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะยังคงสนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครองและ กกต.ทำการตรวจสอบภาพรวมในทุกพื้นที่ในช่วงคืนหมาหอนก่อนถึงวันเลือกตั้งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  

        นอกจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในช่วงของคืนหมาหอนแล้ว สภ.บ้านเป็ด ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งคือเขต อบต.แดงใหญ่ และอบต.บ้านหว้า กำลังเจ้าหน้าที่ยังคงมีการตั้งด่านตรวจความมั่นคง ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยและการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง 2 ตำบลทีมีการจัดการเลือกตั้ง บน .มะลิวัลย์  ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องปรามและคุมเข้มในทุกมาตรการตามนโยบายที่ สตช.กำหนดแล้ว ยังเป็นการคุมเข้มตามกฎหมายเลือกตั้ง ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในช่วงคืนหมาหอนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสิ้นสุดการเลือกตั้งอย่างเข้มงวดด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง