กอ.รมน.ขอนแก่นจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ

news2020_Facebook1

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ ๑๙ พอเพียง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้ได้มอบชุดจำลอง หลุมพิทักษ์โลก(เติมน้ำบาดาล) และ ชุดจำลองถังหมักพิทักษ์โลก ให้กับศูนย์ฯ กิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ดังนี้

๑. อบรมเรื่องหลุมพิทักษ์โลก(การเติมน้ำบาดาล) วิทยากรจาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)และ สาธิตการทำหลุมเติมน้ำบาดาล
๒. อบรมเรื่องน้ำหมักพิทักษ์โลก วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ (ขอนแก่น)

   

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง