รพ.ขอนแก่น เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR วันละ 3,000 ราย (มีคลิป)

news2021_F6666acebook1

โรงพยาบาลขอนแก่นเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR (เรียลไทม์-อาร์ที-พีซีอาร์) เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเดิมให้รองรับคนไข้ได้ถึง 3,000 รายต่อวัน พร้อมยกระดับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พ.ย.2564 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่นได้เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR เป็นการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสิ่งส่งตรวจ เพื่อการตรวจคัดกรองที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองดังกล่าวยังสามารถตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้ทุกสายพันธุ์ นำไปสู่การป้องกันยับยั้งการแพร่เชื้อโรควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

           นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้เปิดประเทศรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งผ่อนปรนให้เปิดกิจการและสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้นในแต่ละพื้นที่ ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่นต้องเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการดังกล่าว ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจแบบแม่นยำ100% สามารถรองรับสิ่งส่งตรวจของคนไข้ได้ถึง 3,000 รายต่อวัน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง