ผู้ว่าฯขอนแก่นเผยมาตรการควบคุมโควิด-19 (9 พ.ย. 64)

ขอนแก่น เปิดโอเพ่น แรงงานต่างด้าว-เขยฝรั่ง เข้ารับการฉีดวัคซีนได้แล้ว พร้อมเดินหน้าจัดสอบข้าราชการท้องถิ่น และวัดระดับ ม.ปลาย เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ว่าฯย้ำชัดความปลอดภัยต้องมาก่อน เลื่อนการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมศึกษาออกไปอย่างไม่มีกำหนด ขณะที่ระดับชั้นมัธยม ต้องผ่านการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน มั่นใจ ธ.ค.คนขอนแก่นรับวัคซีนครบ 1.2 ล้านคน

        เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 พ.ย.2564 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมยังคงเน้นหนักในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ควบคู่กับมาตรการควบคุมและป้องกันที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างจริงจังและเข้มงวดในทุกพื้นที่ ทั้งยังคงมีการติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยังคงมีมติในการพิจารณาเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดและให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ขณะที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาหากจะเปิดทำการเรียนการสอนแบบออนไซค์จะต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยจะต้องพร้อมที่สุดจึงจะมีการพิจารณาเปิดเรียนได้ เช่นเดียวกันกับการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหาร ที่ มทบ.23 ได้เสนอขอเปิดการฝึกและการเรียนการสอนเฉพาะโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนแบบออนไซค์ ซึ่งได้มีการพิจารณาอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนวิชาทหารเป็นไปตามมาตรการป้องกันสูงสุด

        “ในส่วนของการจัดการสอบข้าราชการท้องถิ่น ทั้งการเลื่อนระดับและบรรจุข้าราชการใหม่ นั้นได้มีการพิจารณาอนุญาตให้มีการสอบได้ แต่ต้องกระจายหน่วยสอบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยห้ามกระจุกเฉพาะเขต อ.เมือง หรือ ในเขต มหาวิทยาลัยฯ ในการกำหนดสถานที่สอบ ขอให้กระจายสถานที่สอบตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ไปในสนามสอบต่างๆตามที่กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานควบคุมการสอบกำหนด เนื่องจากจะมีผู้เดินทางมาสอบ รวมกว่า 19,037 คน ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ รวมทั้งการพิจารณาให้มีการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อเตรียมที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะทำการสอบในช่วง เดือน พ.ย.และเดือนธ.ค.”

        ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้การเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด- 19 มีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งจำนวนประชากรชาวขอนแก่น ทั้งหมดรวมกว่า 1,800,000 คน ที่คณะทำงานได้มีการกำหนดเป้าหมายของการเข้ารับวัคซีน 1,256,172 คน ซึ่งล่าสุดวันนี้ชาวขอนแก่น รับวัคซีนแล้ว 893,166 คนหรือร้อยละ 71.1 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางจังหวัดได้วางเอาไว้ ดังนั้นแผนการดำเนินงานเชิงรุกในระยะที่ 2 กับจำนวนประชากรที่คงเหลือ 363,006 คน มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. ซึ่งเท่ากับว่ากลุ่มเป้าหมาย 70% หรือกว่า 1,200,000 คน จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 จนครบทุกคน ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยบริการวัคซีนได้เปิดวอร์คอินให้ได้เข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องรอคิวหรือมีคิว รวมไปถึงแรงงานต่างด้าว เขยฝรั่ง หรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขต จ.ขอนแก่น ก็สามารถที่จะเข้ารับวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสรรได้แล้วในทุกหน่วยบริการภาพรวมทั้งจังหวัด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง