อัปเดต! สถานที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องนัดหมาย (Walk-in) ในจังหวัดขอนแก่น

Walk-in-VC
แคมเปญใหญ่ วันที่ 11 เดือน 11 ปี 2021
แคมเปญใหญ่ วันที่ 11 เดือน 11 ปี 2021

 

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แบบ Walk in เข็ม 1 ซิโนแวค (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) สำหรับชาวไทย และแรงงานข้ามชาติ ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป  ในวันที่ 8, 9, 10, 11, 12, 15 และ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*ท่านจะได้รับวัคซีน เข็ม 1 ชิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

 

โรงพยาบาลพล อำเภอพล ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
โรงพยาบาลพล อำเภอพล ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองแวง ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองแวง ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติม โทร.096-3530531
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติม โทร.096-3530531
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

อำเภอบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่

 

อำเภออุบลรัตน์
อำเภออุบลรัตน์

 

 

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

**** โปรดติดตามได้ที่นี่ เมื่อทางโรงพยาบาลประกาศ เราจะนำมาอัปเดตที่ลิงก์นี้ ****

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง