ชาวขอนแก่น ฉีดวัคซีนโควิดวันที่ 2 คึกคัก “สสจ.” ย้ำชัดยังไม่เปิดรับ “วอร์คอิน” (มีคลิป)

ชาวขอนแก่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 2 คึกคัก “สมชายโชติ-นพ.สสจ.” ย้ำชัดคนขอนแก่นทุกคนต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกตามที่รัฐบาลจัดสรร ภายในเดือน ส.ค. พร้อมระบุยังไม่เปิดรับวอร์คอิน เพราะต้องสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนตามรอบของการจัดสรรเท่านั้น

      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มิ.ย.2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ จ.ขอนแก่น หรือ ไคซ์ (KICE) นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พญ.นาตยา มิลด์ ผอ.รพ.ขอนแก่น ตรวจสอบระบบการให้บริการวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในความรับผิดชอบของ รพ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 27 จุดฉีดวัคซีนที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดให้มีการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา (7 มิ.ย.) โดยมีประชาชนที่ยืนยันสิทธิ์และได้รับการแจ้งจาก รพ.ขอนแก่น เข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบเวลาที่กำหนดกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสา และเจ้าหน้าที่จาก รพ.ขอนแก่น คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการตามขั้นตอนทีกำหนด ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

      นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้รับการประสานงานจากรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดสรรและส่งมอบวัคซีนให้กับจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกวัน สำหรับการฉีดให้กับประชาชนตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งจุดฉีดวัคซีนที่ไคซ์ แห่งนี้ภายใต้การกำกับและดูแลของ รพ.ขอนแก่น กำหนดการฉีดวันละ 1,200 คน สูงสุดคือ 1,500 คน โดยสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม รวมทั้งผู้ป่วยใน 7 กลุ่มโรคและผู้สูงอายุ โดยไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนหรือการฉีดให้กับกลุ่มที่วอร์คอิน หรือกลุ่มผู้ติดตามที่อยากจะขอฉีดวัคซีนหน้างาน เพราะต้องสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีรายชื่อและยืนยันการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ขอนแก่นเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีการเลื่อนการฉีดทำให้การดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปด้วยความคล่องตัว

      “เราพบปัญหาอยู่ 2-3 ส่วนอย่างที่หนึ่งคือเรื่องเนื่องจากการฉีดวัคซีนทั้งประเทศคนที่มาฉีด จะมีอยู่ 2 ส่วนคือลงทะเบียนหมอพร้อมและมีความตั้งใจมาทั้งลงทะเบียนและการจัดสรรวัคซีน ทำให้การลงบันทึกข้อมูลหรือความไม่พร้อมของผู้เข้ารับการฉีดที่จะต้องเลื่อนนัดออกไป และวันนี้ได้รับข่าวดีที่จังหวัดจะได้รับวัคซีนซิโนแวค เพิ่มเติมอีกรอบ และในวันที่ 14 มิ.ย.อีกรอบ ซึ่งยังคงยืนยันว่าในเดือน ส.ค. ชาวขอนแก่น ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมดจะได้รับวัคซีนเข็มแรกกันครบทุกคน”

      ขณะที่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขอให้ประชาชนทุกคนเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์นั้นคอยให้คำแนะนำตั้งแต่ก้าวเข้ามาในพื้นที่ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน และเข้าใจง่าย ในทุกขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ยอมรับว่าประชาชนให้ความสำคัญ ให้ความสนใจและตื่นตัวที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของคนขอนแก่นที่จะร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกันเพราะการฉีดวัคซีนนั้นนอกจากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองแล้วยังรวมถึงคนในครอบครัวและคนรอบข้างที่จะมีความันใจและมีความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กำลังเกิดขึ้นอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง