“พลชนะ” แว้น! ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

news2021_Facebook-01

เมืองพลใช้หอประชุมเทศบาลเมืองพล ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มอายุ 12-18 ปี ขอเพียงรัฐจัดสรรมา กลุ่มเป้าหมายเขต อ.พล กว่า 6,000 คนพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนทันที พร้อมส่งทีมวัคซีนเคลื่อนที่แว้นท์ จยย.ฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียง-เปราะบางและผู้สูงอายุถึงบ้าน

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 2 ต.ค.2564 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบในการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำ รพ.พล ขับรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์แบบชุดเคลื่อนที่เร็ว เปิดปฎิบัติการกองทัพมดแบบรุกบุกถึงบ้าน ให้ริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการได้ รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีผู้พามาเขารับบริการตามการนัดหมายของทีมแพทย์

โดยคณะทำงานได้แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ชุด ด้วยรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์แบบเคลื่อนที่เร็วรวมกว่า 10 คัน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ นั่งรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์แบบชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่เป้าหมายตามที่เทศบาลเมืองเมืองพลกำหนด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติงานตามแผนการให้บริการเชิงรุกที่ รพ.พลและเทศบาลเมืองเมืองพลได้กำหนดไว้

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มเป้าหมาย 608 ในเขตเทศบาลฯได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามที่รัฐจัดสรรให้แล้วมากกว่าร้อยละ 70 หรือประมาณ 2,200 คน แต่ก็ยังคงมีส่วนที่เก็บตก คือการใช้ยุทธศาสตร์เพื่อนชวนเพื่อนให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายได้ชักชวนเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันให้มารับวัคซีนตามที่ รพ.พล ได้เตรียมแผนการฉีดเอาไว้ โดยหากบุคคลใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดที่หน่วยบริการวัคซีที่กำหนด คณะทำงานร่วมเทศบาลฯและ รพ.พล จะใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกแบบกองทัพมดด้วยชุดเคลื่อนที่เร็ว รุกบุกถึงบ้าน ทำการฉีดวัคซีนตามแนวทางการให้บริการทางการแพทย์ที่กำหนด โดยมีรถพยาบาล รพ.พล และรถพยาบาลของเทศบาลฯ คอยให้การสนับสนุนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้การบริการในด้านต่างเป็นไปอย่างครอบคลุมและตรงตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

“ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.เป็นต้นไป หน่วยบริการวัคซีน รพ.พล จะปรับย้ายจาก หอประชุม อ.พล มาใช้ที่หอประชุมเอนกประสงค์ของเทศบาลฯ ในการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคน อ.พล ทั้งอำเภอ โดยเทศบาลฯรับเป็นแม่งานหลักในการทำงานร่วมกันกับทาง รพ.พล และ อ.พล รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆในการร่วมให้การสนับสนุนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาว อ.พล ที่ถือเป็นพื้นที่ด่านหน้าของจังหวัด ที่ติดกับ จ.นครราชสีมา-ชัยภูมิและบุรีรัมย์ ดังนั้นขณะนี้การให้บริการวัคซีนตามที่รัฐจัดสรรได้มีการเดินหน้าตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากชาว อ.พล ในการรับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งนอกจากแนวทางการใช้กลยุทธ์แบบกอทัพมดรุกบุกถึงบ้านแล้ว ยังคงมีบางส่วนทีทราบว่าคณะทำงานด้านวัคซีนออกหน่วยให้บริการในเขตชุมชน ลูกหลานก็จะพาผู้สูงอายุ นั่งรถมาขอรับการฉีดวัคซีนถึงที่โดยเพียงแค่แสดงเอกสารการเข้ารับวัคซีนหรือใบนัดหมายคณะทำงานก็พร้อมที่จะให้บริการทันที”

นายกิตติโชติ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ รพ.พล ได้รับการประสานงานจากคณะทำงานด้านการศึกษาว่า เขต อ.พล มีกลุ่มอายุ 12-18 ปีที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มแรก ประมาณ 6,000 คน ซึ่งตามแผนงานที่รัฐบาลกำหนดคือตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.เป็นต้นไปจะเริ่มทำการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มดังกล่าวได้ ดังนั้นขณะนี้การเตรียมการในด้านต่างๆที่หอประชุมเทศบาลเมืองเมืองพล ได้เตรียมการที่จะฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆทั้ง 6,000 คนเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนของการรับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข ตามการจัดสรร คณะทำงานด้านวัคซีนทุกฝ่ายของ อ.พล ก็พร้อมที่จะนำเด็กๆเข้ารับการฉีดวัคซีนทันที เพื่อให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนในเทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่กำหนดไว้ในเดือน พ.ย.นี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง