เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เปิดรับลงทะเบียน “ซิโนฟาร์ม” แล้ว

CC658517-1162-428A-8E7A-988AF1960FCD

คลิกเพื่อลงทะเบียน

• เปิดรับ 3,000 คน

• เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ 27-28 ก.ย. 64

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์

เฉพาะประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

https://m.facebook.com/banpedoffice/

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง