วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ระดับจังหวัด

0001
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง