บรรยากาศฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เทศบาลนครขอนแก่น รอบแรก ส่วนรอบสุดท้ายจะเริ่มปลายเดือน ส.ค.นี้ (มีคลิป)

1

ขอนแก่นฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม วันแรกคึกคัก ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบเวลาที่กำหนด “ธีระศักดิ์” เล็งพิจารณาจัดหาเพิ่มเติมหากวัคซีนจัดสรรมาไม่เต็มจำนวน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขนาดใหญ่ให้กับคนขอนแก่นอย่างครอบคลุม ขณะที่การให้บริการฉีดวัคซีนรอบสุดท้ายจะเริ่มปลายเดือน ส.ค.นี้

        ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. ที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศรีนครินทร์ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ รวมทั้งประชาชนที่ทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนทางเลือกชิโรฟาร์ม ชุดแรก จำนวน 17,000 คน ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดหาวัคซีนทางเลือกมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนในชุมชนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น โดยทีประชาชนที่ได้รับการยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนดทยอยการเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มควมมปลอดภัยด้านสาธารณสุข อย่างเข้มงวด (16 ส.ค. 64)

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ตามที่เทศบาลฯได้ดำเนินการจัดหาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในนามของจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และประชาชนชาวขอนแก่นต้องขอขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่นที่ได้จัดหาวัคซีนมาสนับสนุนให้กับประชาชนเสริมตามความต้องการของรัฐบาลและที่สำคัญคือหน่วยที่ให้บริการการฉีดก็คือคณะแพทยศาสตร์ มข. โดย รพ.ศรีนครินทร์ เป็นหน่วยบริการการฉีดให้ภายใต้การอำนวยการความสะดวกแล้วก็ภายใต้การสนับสนุนพื้นที่ที่ ของเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นซึ่งความร่วมมือนี้จะทำให้อัตราเร่งในการที่วัคซีนจะเข้าถึงประชาชนนั้นได้มีความรวดเร็วมากขึ้น

        “วัคซีนที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรมาให้ในสัดส่วนที่จะต้องฉีดโดยที่สำนักงานสารณสุขจังหวัดได้มีการบริหารจัดการวัคซีนโดยนำกระจายออกไปสู่อำเภอต่างๆในปริมาณที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพรวมนั้นก็จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนั้นได้เข้าถึงวัคซีนในอัตราเร่งที่สูงมากขึ้นในช่วงของการฉีดของทางเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งจะมีการฉีดได้ 2 ช่วงในเดือนนี้คือวันที่ 16 -19 ส.ค. และช่วงที่ 2 คือช่วงระหว่างวันที่ 23 -25 ส.ค.อีก รวมจำนวน 17,000 คน ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด คือและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าทางเทศบาลนครแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้หาเรื่องร่วมกันภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนั้นจะทำให้บุคลากรทางด้านการศึกษาความทุกสังกัดและทุกระดับได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเบื้องต้น ซึ่งหากครอบคลุมทั้งหมดคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจะมีการประเมินแล้วก็มีการปรับคำสั่งให้มีการเรียนการสอนแบบออนไซด์ได้ต่อไป”

        ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เทศบาลนครขอนแก่นเข้าใจ แนวทางการจัดสรรวัคซีนในระดับพื้นที่ซึ่งจะเอื้อทำให้พื้นที่ขอนแก่นนั้นได้มีการเปิดกิจกรรมต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ขณะที่กลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆจากสถานการณ์โควิดยังถือว่าอยู่ในการควบคุมได้ แต่ถึงอย่างไรยังคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าประมาทแม้กระทั่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วก็จะต้องถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด

        ขณะที่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามที่เทศบาลได้ทำเรื่องขอจัดซื้อจากราชวิทยาลันจุฬาภรณ์ทั้งหมด 55,000 คน โดยในเดือน ส.ค. ได้แบ่งช่วงเวลาการฉีดเป็นสองช่วง ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนได้ 17,000 คน รอบแรก 16 – 19 ส.ค. และช่วงที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 ส.ค. ส่วนอีก 38,000 คน ที่เหลือจะเริ่มต้นที่ปลายเดือน ส.ค.นี้เป็นต้นไปคาดว่าจะฉีดแล้วเสร็จครบหมดทั้งหมด 55,000 คนประมาณกลางเดือน ก.ย. อย่างไรก็ตามสำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนนั้นนอกจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นแล้วยังคงมี รพ.เอกชน,ร พ.ขอนแก่น รวมทั้งศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ที่จะระดมช่วยกันฉีดวัคซีน โดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถติดต่อกับเทศบาลและรอฟังรายละเอียดต่างๆตามที่กำหนดไว้ในภาพรวม

        อย่างไรก็ตามการพิจารณาจัดสรรวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมนั้นจะมีการประเมินอีกครั้งตามการจัดสรรวัคซีนของทางรัฐบาล

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง