ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

คนขับรถ 2 ตำแหน่ง

ครูธุรการ วุฒิ ปวส. ปวช. ป.ตรี ทำงาน 7.15-16.30 น.

อายุไม่เกิน 45 ปี

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

Wannaratsuksa School (โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา)

136/19-20 ซ.บะขาม ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น