แม่บ้าน 3 อัตรา , ครูขับรถ 2 อัตรา

แม่บ้าน 3 อัตรา , ครูขับรถ 2 อัตรา

แม่บ้าน 3 อัตรา , ครูขับรถ 2 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

คนขับรถ 2 ตำแหน่ง

แม่บ้าน  3  อัตรา ทำงาน เวลา 06.45-16.00 น. ปัดกวาดเช็คถู ทำความสะอาดโรงเรียน โดยรวม ทำอาหารและเตรียมอาหาร ให้นักเรียน ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

 

 

 

คนขับรถโรงเรียน  2 อัตรา สามารถขับรถ กะบะเกียรธรรมดา ได้ดี  อัธยาศัยดี อายุไม่เกิน 45 ปี มีใบขับขี่ ใจเย็น ทำงาน 07.00-16.30 น.

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

Wannaratsuksa School (โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา)

136/19-20 ซ.บะขาม ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น