ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง

ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง

ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wannaratsuksa@gmail.com

คนขับรถ 2 ตำแหน่ง

ครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ทำงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 7.30 -16.30 น.

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wannaratsuksa@gmail.com

Wannaratsuksa School (โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา)

136/19-20 ซ.บะขาม ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น