Foreign Teacher

Foreign Teacher

Foreign Teacher

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sukrutaikk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Khonkaen
  • 30000 baht บาท / ปี
ครูปฐมวัย,ครูภาษาอังกฤษ,ครูจีน,การบริบาล

Hello everyone!!
We are hiring 1 teacher
Position: Foreign Teacher
Salary: 30,000 baht
Education level: Kindergaten and Primary 1-6
Subject: English , Math and Science.
Location: Naimuang Khonkaen

Welcome everybody.
—————————————
        If you’re interested, please kindly send your resume, educational certificates ,introduction video and related documents.
Email: sukrutaikk@gmail.com
T. 043-237237 or 080-5656351 Teacher Pook.
We’re looking forward to working with you.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sukrutaikk@gmail.com

Sukrutai School Khon Kaen

9/99 ม.13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000