Foreign Teacher

Foreign Teacher

Foreign Teacher

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sukrutaikk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Khonkaen
  • Depending on your experience. บาท / ปี
ครูปฐมวัย,ครูภาษาอังกฤษ,ครูจีน,การบริบาล

Hello everyone
Urgent We’re hiring NES / NNES European Teacher 1 Position.
Subject: English,Math and Science.
Level : Kindergarten – Primary
Salary: Depending on your experience
Location: KhonKean Province
Start: 1st May 2024
– Bachelor Degree
– 11 months contract
If you are interested please kindly send your resume educational certificate and related documents and send a video introducing yourself to E-mail.
E-mail: Sukrutaikk@gmail.com
Tel: 043-237237
If you live in Thailand, we would consider it an advantage.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sukrutaikk@gmail.com

Sukrutai School Khon Kaen

9/99 ม.13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000