VIDEO EDITOR

VIDEO EDITOR

VIDEO EDITOR

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mama_prang@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
พนักงานขายประจำสาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบในการทำสื่อโฆษณา VIDEO

2. ตัดต่อVIDEO และ Motion Graphic ด้วยโปรแกรม

3. คิดและสร้างสรรค์ Content ของชิ้นงานให้มีความน่าสนใจ

4. ตัดต่อ ลำดับภาพวีดีโอ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับ Concept ที่กำหนด

5. ตัดต่อคลิปวิดีโอสั้น เพื่อใช้โฆษณาบน Social Platform (Facebook, Instagram, Tiktok, เป็นต้น)

6. ถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย

7. สร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ วีดีโอ และ ภาพ ให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตามเทรนด์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

8. มีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี และสามารถทำงานหน้ากล้องได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ สาขาโฆษณาสาขาออกแบบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ (สื่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว)

3. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro รวมไปถึงมีทักษะในการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ได้เป็นอย่างดี

4. เข้าใจถึงความต้องการ หรือแนวความคิดในการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

5. มีความเข้าใจ Dimension ในแต่ละ Social Platform

6. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้

7. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์หรือการทำ Content จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มี Portfolio เท่านั้น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mama_prang@hotmail.com

SK SNEAKER

SK SNEAKER ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2020 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นจำพว

maprang-siriyakorn
โพสต์โดย
Maprang Siriyakorn